ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


สินค้าอาหารนำเข้าจากไทย article

ศูนย์ BIC ได้จัดทำรายงานการสำรวจตลาดสินค้าอาหารนำเข้าจากไทยในอาร์เจนตินา ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดสินค้าอาหารเอเชียในอาร์เจนตินา ภาวะตลาดสินค้าอาหารไทยในอาร์เจนตินา และสินค้าอาหารนำเข้าจากไทยที่มีศักยภาพที่จะขยายตลาดในอาร์เจนตินาได้เพิ่มเติม ขอเรียนสรุปสาระสำคัญ    ดังนี้

ย่าน Chinatown เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอาหารนำเข้าจากไทยที่สำคัญที่สุดในอาร์เจนตินา โดยกว่าร้อยละ 80 ของสินค้าอาหารไทยจะหาซื้อได้ที่นี่ ทั้งนี้ สินค้าอาหารนำเข้าจากเอเชียมาจาก 4 แหล่งที่สำคัญด้วยกัน ได้แก่ 1) จีน 2) ไต้หวัน 3) เกาหลี และ 4) ญี่ปุ่น ในปัจจุบัน มีซุปเปอร์มาเก็ตหลักๆ ที่จำหน่ายอาหารเอเชีย ดำเนินการโดยผู้ประกอบการจีนและไต้หวัน จำนวน 3 แห่ง (Asia Oreintal, Ichiban และ Casa China)

กลุ่มลูกค้าที่ซื้ออาหารไทยโดยมากแล้วเป็นชาวอาร์เจนตินา บราซิล และอินเดียที่อาศัยอยู่ในอาร์เจนตินา โดยชาวอาร์เจนตินาที่ซื้ออาหารไทยมักเป็นผู้เริ่มรู้จักและกำลังเรียนรู้การทำอาหารไทยจากการเข้าอบรมคอร์สสอนทำอาหารไทย ในขณะที่ชาวบราซิลและอินเดียรู้จักอาหารไทยอยู่ก่อนแล้ว

สินค้าอาหารนำเข้าจากไทยที่วางจำหน่ายในอาร์เจนตินายังมีจำกัด ไม่หลากหลายและมีเพียงไม่กี่ยี่ห้อ ที่สำคัญ เช่น กะทิสำเร็จรูป น้ำมะขามสำหรับทำอาหาร ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป น้ำปลา เครื่องต้มยำสำเร็จรูป กะปิ เส้นก๊วยเตี๋ยวอบแห้ง แผ่นแป้งห่อก๊วยเตี๋ยว ถั่วโก๋แก่ และผลไม้กระป๋อง (เงาะ และเงาะยัดไส้สับปะรด)

สินค้าอาหารไทยที่เป็นที่นิยม ได้แก่ กะทิสำเร็จรูป น้ำมะพร้าว เส้นก๊วยเตี๋ยวอบแห้งจันทบูรณ์ แผ่นแป้งห่อก๊วยเตี๋ยว เครื่องแกงสำเร็จรูป (แกงแดงและแกงเขียวหวาน)

สำหรับข้าวสาร มีข้าวไทย 3 ชนิดที่วางจำหน่าย ได้แก่ ข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ ซึ่งนำเข้าโดยผู้นำเข้า 2 ราย เท่านั้น โดยร้านค้าจะซื้อข้าวสารถุงขนาด 30 กก. และแบ่งจำหน่ายเป็นถุงย่อยๆ ขนาดตั้งแต่ 1-5 กก.    (ปัจจุบัน ไม่มีข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวดำจำหน่ายแล้ว มีเพียงข้าวเหนียวอย่างเดียว)

สินค้าที่ผู้นำเข้าประสงค์จะสั่งซื้อเพิ่มจากไทย ได้แก่ น้ำผลไม้สำหรับเด็ก เครื่องดื่มสำเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง น้ำผสมผลไม้ และข้าวเหนียว

ในปัจจุบัน การนำเข้าสินค้าอาหารจากไทยดำเนินการผ่านพ่อค้าคนกลางที่ไต้หวัน โดยมีบริษัทนำเข้าที่ควบคุมการนำเข้าสินค้าจากไทยอยู่ 3 ราย ได้แก่ Lui Chia Yu, Liu Li Wei และ Liu Hsiu Luan ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวชาวไต้หวันทั้งหมด นอกจากนี้ มีบริษัทผู้นำเข้าชาวอาร์เจนตินาด้วย คือ MDEI S.R.L และ IFISA S.A.

ข้อมูลที่น่าสนใจจากการทำการสำรวจตลาด มีดังนี้

สินค้าอาหารไทยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอาร์เจนตินาค่อนข้างดี

ชาวอาร์เจนตินากำลังนิยมการรับประทานและทำอาหารเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารญี่ปุ่น ทำให้มีความต้องการใช้แผ่นแป้งห่อก๊วยเตี๋ยว

ตลาดสินค้าเครื่องแกงสำเร็จรูปยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากไม่มีคู่แข่ง และเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

อุปสรรคสำคัญของสินค้าอาหารไทยในอาร์เจนตินา คือ ราคาสินค้าที่สูง ทำให้ไม่อาจแข่งขันด้านราคากับสินค้าอาหารประเภทเดียวกันหรือคล้ายกันที่นำเข้าจากจีนและเวียดนามได้ เช่น เส้นก๊วยเตี๋ยว อบแห้ง และน้ำปลา ทั้งนี้ การนำเข้าต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและต้นทุนค่าขนส่งทางเรือ รวมทั้งระยะเวลาในการขนส่งค่อนข้างนาน เป็นที่สังเกตว่า สินค้าไทยจะนำเข้ามาเป็นล็อต หากสินค้านั้นจำหน่ายหมดแล้ว ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง บางครั้ง ใช้เวลา 2-3 เดือน กว่าจะมีสินค้าวางจำหน่ายอีกครั้ง

พบเห็นสินค้าอาหารลอกเลียนแบบที่ทำในจีน เช่น ปลาอบแห้งยี่ห้อทาโร่ของไทย โดนลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ และน้ำปลาที่ทำในจีน ทำเครื่องหมายการค้าคล้ายกับน้ำปลาของบริษัททิพรส เป็นต้น

ในซุปเปอร์มาร์เก็ต JUMBO ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าอาหารขนาดใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินา มีสินค้าอาหารจากไทยวางจำหน่ายบ้าง โดยนำเข้ามาจากบริษัท Exotic Foods แต่เพียงเจ้าเดียว โดยเป็นสินค้าเครื่องแกงพร้อมรับประทาน ผลไม้อบแห้ง น้ำปลา ซีอิ๊ว เส้นผัดไทยอบแห้งพร้อมเครื่องปรุง ผลไม้กระป๋อง (เงาะและขนุน) อย่างไรก็ดี สินค้าดังกล่าวเหล่านั้นจะนำเข้ามาเป็นล็อต และเมื่อจำหน่ายหมดแล้ว ต้องใช้เวลานาน ประมาณ 3-5 เดือน กว่าสินค้าล็อตใหม่จะเข้ามา
การสำรวจตลาด

Capital Composition of Highway Concessions in Argentina. article
ตลาดอาหารฮาลาล article
ตลาดเฟอร์นิเจอร์ article
การเปิดร้านอาหารไทย article
การใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการขนส่ง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.