ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ข้อมูลด้านพลังงานและแร่ลิเธียม (Lithium) ของอาร์เจนตินา

 ข้อมูลด้านพลังงานและแร่ลิเธียม (Lithium) ของอาร์เจนตินา

 

1. น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 

1.1 นโยบายรัฐบาลอาร์เจนตินาในการส่งเสริมการค้าการลงทุนในน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

การลงทุนขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจัดอยู่ในประเภทการลงทุนที่รัฐบาลอาร์เจนตินาสนับสนุน อาร์เจนตินานำเข้าพลังงานเป็นมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี รัฐบาลพยายามเพิ่มผลผลิตน้ำมันภายในประเทศและกระตุ้นเอกชนให้เพิ่มการลงทุน ในปี 2557 รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายพลังงานฉบับปี 2510 เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนผลิตพลังงานโดยเฉพาะประเภท unconventional
ซึ่งได้แก่
shale oil และ shale gas[1]

กฎหมายใหม่เปิดโอกาสให้บริษัทน้ำมันต่างชาติไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการควบคุมเงินตราต่างชาติและข้อจำกัดการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์และการส่งคืนกำไรกลับประเทศ และลดเกณฑ์มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำจาก 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเริ่มระบบการประมูลสัมปทานการสำรวจพลังงานระดับประเทศทดแทนระดับจังหวัดที่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด ขยายระยะเวลาสัมปทานเป็น 35 ปี สำหรับประเภท unconventional และ 30 ปี สำหรับประเภท offshore drilling สามารถขอต่ออายุได้อีก 10 ปี ฯลฯ

1.2 แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติประเภท unconventional (shale oil และ shale gas)

1.2.1 แหล่ง Vaca Muerta

ก. ข้อมูลทั่วไป ศักยภาพ และสถานการณ์การลงทุนจากต่างชาติ

บริษัท Accenture ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และวางแผนได้ประเมินว่า แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ Vaca Muerta[2] ใน จ. Neuquén จัดว่าเป็นแหล่ง shale oil ที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลก และเป็นแหล่ง shale gas ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก ประมาณการณ์ว่าแหล่ง Vaca Muerta ในจังหวัด Neuquén มี shale oil 16,000 ล้านบาร์เรล และ shale gas  310 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต มีศักยภาพในการผลิตน้ำมัน 661 พันล้านบาร์เรล และผลิตก๊าซธรรมชาติ 1,181 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต มีศักยภาพในการลงทุนสูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับแหล่งประเภท shale oil / gas ในประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน เม็กซิโก โปแลนด์ รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สหราชอาณาจักร และแอฟริกาใต้ (ไม่รวมสหรัฐฯ)[3] ปัจจัยที่นำมาประกอบการประเมิน ได้แก่ ลักษณะทางธรณีวิทยา คุณภาพของชั้นหิน การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ การเข้าถึงพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่[4] การเข้าถึงแหล่งน้ำซึ่งจำเป็นในการกะเทาะหิน โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและทางรถไฟ คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ และท่าทีของ NGOs

นับตั้งแต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติประเภท unconventional ด้วยต้นทุนที่ต่ำพอจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ หลายประเทศที่ไม่เคยมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็เริ่มมีความหวังขึ้นมา อาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่หวังว่ารายได้จากแหล่ง Vaca Muerta และแหล่งอื่น ๆ ที่เพิ่งค้นพบจะสร้างรายได้มหาศาลให้อาร์เจนตินามีเศรษฐกิจดีขึ้นและสามารถชำระหนี้ระหว่างประเทศได้

ปัจจุบัน บริษัท YPF เป็นเจ้าของพื้นที่ 12,000 ตร.กม. ในแหล่ง Vaca Muerta มีทีมขุดเจาะน้ำมัน 19 ทีม และได้เริ่มขุดน้ำมันไปแล้ว 150 บ่อ มีกำลังการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากกว่า 20,000 บาร์เรลต่อวัน ปัจจุบันแหล่งดังกล่าวได้ถูกจัดสรรเป็นบล็อก ๆ ให้หลายบริษัทเข้าไปร่วมลงทุน เช่น Petrobras, Total S.A., Americas Petrogas, ExxonMobil, Gas y Petroleo del Neuquen, Shell, Medanito, Wintershall, Madalena Ventures, Azabache, Tecpetrol, Pan American Energy เป็นต้น และกำลังแสวงหานักลงทุนต่างชาติเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแหล่ง Vaca Muerta

เมื่อเดือน พ.ค. 2556 YPF ได้ลงนามร่วมทุนกับบริษัท Chevron ซึ่งจะลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขุดเจาะน้ำมัน 132 บ่อ ในพื้นที่ Loma Campaña และอาจเพิ่มขึ้นถึง 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหากการลงทุนในระยะแรกมีผลกำไรดี และเมื่อ 24 ก.ย. 2556 YPF ได้ลงนามร่วมทุนกับบริษัท Dow Chemical ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ 16 บ่อ ในพื้นที่ El Orejano บล็อกในแหล่ง Vaca Muerta ด้วยสัดส่วนลงทุนโดย Dow Chemical 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโดย YPF 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เมื่อ 10 ธ.ค. 2556 บริษัท Shell Argentina ได้ประกาศจะเพิ่มทุนการผลิตในแหล่ง Vaca Muerta เป็นประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 จากเดิม 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557 บริษัทน้ำมัน YPF ได้ลงนาม MOU เพื่อร่วมกับบริษัทน้ำมัน Petronas ของมาเลเซียในการลงทุนระยะเบื้องต้นเพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาและผลิตน้ำมันในพื้นที่ Amarga Chica บล็อก 187 ตร.กม. ในแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ Vaca Muerta จ. Neuquén ในเขต Patagonia ซึ่งเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง โดยมีมูลค่าการลงทุน 1.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและอาจเพิ่มถึง 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ YPF กำลังหาผู้ร่วมทุนจากต่างชาติมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้ลงนามร่วมทุนกับบริษัท Chevron และบริษัท Dow Chemical

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 มีข่าวว่า นาย George Soros มหาเศรษฐีนักเก็งกำไรชาวอเมริกันเชื้อสายฮังกาเรียนผู้เคยโจมตีค่าเงินบาทเมื่อปี 2540 ได้ซื้อหุ้นบริษัทน้ำมัน YPF ของอาร์เจนตินาจำนวน 8.47 ล้านหุ้นหรือร้อยละ 3.5 นับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4 ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแหล่ง Vaca Muerta จะมีศักยภาพสูง แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงในการขุดเจาะน้ำมัน / ก๊าซ อาร์เจนตินายังไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นของตนเองจึงต้องพยายามดึงดูดต่างประเทศที่มีเทคโนโลยี เช่น สหรัฐฯ มาลงทุน ซึ่งผลการวิเคราะห์ของ Accenture น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนตัดสินใจมาลงทุนใน Vaca Muerta มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความผันผวนทางเศรษฐกิจและกฎระเบียบทางการเงินของอาร์เจนตินาอาจมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติ

ข. โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย

(1) ขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการบุกตลาดอาร์เจนตินาเพราะรัฐบาลชุดใหม่ของอาร์เจนตินาที่เพิ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อ 10 ธ.ค. 2558 มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจเสรี และกำลังเร่งส่งเสริมการค้าการลงทุนกับต่างชาติอย่างเต็มที่ รวมทั้งกำลังเร่งแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ เช่น การยกเลิกมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลดกำแพงภาษีและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก รวมทั้งการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ ฯลฯ ทำให้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติ

(2) โดยที่อาร์เจนตินากำลังหาผู้ร่วมทุนจากต่างชาติมากขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาแหล่ง Vaca

Muerta ซึ่งมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะการร่วมทุน/ลงทุนสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซทั้งประเภท conventional  และ unconventional

(3) การลงทุน / ร่วมทุนหรือค้าขายในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจผูกโยงกับธุรกิจน้ำมันและก๊าซบริเวณรอบ ๆ แหล่ง Vaca Muerta ในจังหวัด Neuquén ก็ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจ เพื่อรองรับชาวต่างชาติและผู้ที่เข้าไปทำงานทุกระดับในกิจการด้านน้ำมันและก๊าซ เช่น ผู้ใช้แรงงาน วิศวกร และผู้บริหาร เนื่องจากแต่เดิม บริเวณ Vaca Muerta เป็นเพียงที่รกร้างว่างเปล่ากึ่งทะเลทราย มีชุมชนอาศัยอยู่บางตา แต่เมื่อมีการค้นพบน้ำมันและก๊าซ ก็มีผู้คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันและก๊าซอพยพเข้ามาทำงานนับหมื่นคน เกิดเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาแต่ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ธุรกิจที่มีโอกาส ได้แก่

(3.1) การลงทุน / ร่วมทุนด้านการก่อตั้งและ / หรือบริหารโรงแรม บ้านพัก ห้างสรรพสินค้า สนามกอล์ฟ สปา นวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และบริการอื่น ๆ ด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพ ความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ และยังสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อีกมาก

(3.2) การลงทุน / ร่วมทุนด้านการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด รวมถึงซอฟท์แวร์ระบบ IT ที่สามารถช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงและบริหารจัดการภายในรัฐบาลท้องถิ่น

(3.3) แรงงานไทยและพนักงานในกิจการข้างต้น

(3.4) สินค้าจากไทยที่น่าศึกษาความคุ้มค่าในการส่งออกไป จ. Neuquén ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกล รถยนต์ รถกระบะ อะไหล่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ สินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการ ได้แก่ Biocides; Chemicals & Gases; Downhole Tools; Drill Bits & Reamers; Drilling Equipment; Drilling Fluids; Friction Reducers; Gelling Agents; Proppants; Sand Proppants; Stimulation Products; Tubular Goods; Produced-Water Treatment Systems; Water-Waste Treatment/Disposal Technologies; Data Collection Technology; Drilling Foot-Print Reduction Technologies; Land Disturbance-Mitigation Systems

(3.5) โดยที่น้ำมีส่วนสำคัญในการผลิตพลังงานประเภท unconventional อาร์เจนตินาจึงต้องการการลงทุนจากต่างชาติที่มีความรู้ความชำนาญในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากน้ำและการบำบัดน้ำด้วย

ค. ปัญหาและอุปสรรค เศรษฐกิจอาร์เจนตินามีความผันผวนสูง แม้ช่วงนี้รัฐบาลจะส่งเสริมการค้าเสรีมากกว่ารัฐบาลชุดก่อน แต่นักลงทุนไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเปราะบาง มีหนี้ต่างประเทศสูง อัตราเงินเฟ้อคงจะสูงอย่างต่อเนื่องไปอีก 2 - 3 ปี (ปัจจุบันประมาณร้อยละ 25 - 35 ต่อปี) และผู้ลงทุนไทยควรตระหนักว่า สหภาพแรงงานของอาร์เจนตินาค่อนข้างแข็งแกร่งและมักเรียกร้องสิทธิและสวัสดิการบ่อยครั้ง

1.2.2 แหล่งอื่น ๆ

เมื่อเดือน มิ.ย. 2557 บริษัทน้ำมัน YPF ได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติประเภท tight gas[5]
แห่งใหม่ ใน จ.
Mendoza ติดกับตอนเหนือของ จ. Neuquén มีศักยภาพในการผลิตก๊าซ 25 ล้านบาร์เรล ครอบคลุมพื้นที่ 125,000 ตร.กม. ขณะนี้ บ.น้ำมัน YPF เป็นผู้ควบคุมการสำรวจขุดเจาะแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ บริษัทน้ำมัน YPF ยังค้นพบแหล่งไฮโดรคาร์บอนใน จ. Rio Negro และ จ. Chubut ติดกับ
จ.
Neuquén ทางตอนใต้อีกด้วย

1.3 ก๊าซธรรมชาติ

อาร์เจนตินามีการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนยานพาหนะที่ติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGVs) ในปี 2557 มีจำนวนทั้งหมด 1,695,243 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2556 ซึ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รวมทั้งยังมีสถานี NGV ที่มากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยอาร์เจนตินามุ่งเน้นผลักดันการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการขนส่ง เนื่องจากลดต้นทุนได้มาก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอาร์เจนตินากลับพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่าการผลิตเอง โดยเฉพาะจากประเทศโบลิเวีย เนื่องจากการผลิตเองมีต้นทุนที่สูงกว่า รวมถึงการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อาร์เจนตินาหันไปให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงานทดแทนอื่น ๆ มากขึ้น

 

2. พลังงานทดแทน

 

2.1 นโยบายรัฐบาลอาร์เจนตินาในการส่งเสริมพลังงานทดแทน

อาร์เจนตินาให้ความสำคัญอย่างมากต่อการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานลมและไบโอดีเซล เนื่องจากช่วยลดการนำเข้าพลังงาน และยังช่วยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทสามารถเข้าถึงพลังงานได้มากขึ้น อาร์เจนตินามีเทคโนโลยีและมีพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานลม และมีวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจำนวนมาก คือ ถั่วเหลือง อ้อย ข้าวโพด

ในปี 2549 รัฐบาลอาร์เจนตินาออก พ.ร.บ. ที่ 26190 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยกำหนดว่า ภายในปี 2560 ร้อยละ 8 ของไฟฟ้าต้องผลิตจากแหล่งพลังงานทดแทน และจะต้องเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตในสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 พ.ร.บ. ที่ 26093 กำหนดเป้าหมายให้ในปี 2553 ร้อยละ 5 ของน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) และร้อยละ 7 สำหรับไบโอดีเซล รัฐบาลมีมาตรการคืนภาษียกเว้นภาษีบางประเภทให้กับการลงทุนในพลังงานทดแทน

2.2 พลังงานลม

พลังงานลมเป็นพลังงานทดแทนที่มีบทบาทมากที่สุดสำหรับอาร์เจนตินา อาร์เจนตินาเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานลมสูงสุด เป็นแหล่งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ โดยศักยภาพการผลิตพลังงานลมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในปี 2555 มีศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 115 จากปี 2554 ปัจจุบัน พลังงานลมสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในการผลิตไฟฟ้าที่สามารถให้บริการชาวอาร์เจนตินาได้มากกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศ ความเร็วลมเฉลี่ยในการผลิตอยู่ที่ประมาณ 6 เมตรต่อวินาที แหล่งผลิตพลังงานลมที่สำคัญอยู่บริเวณพื้นที่ Patagonia ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาซึ่งมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงถึง 9-12 เมตรต่อวินาที และถือเป็นแหล่งกังหันพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้ นอกจากนี้ อาร์เจนตินายังมีแผนที่จะสร้างแหล่งพลังงานลมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีความร่วมมือกับจีนที่จะเข้ามาสร้างแหล่งพลังงานเพิ่มเติมในอาร์เจนตินา

2.3 ไบโอดีเซล

อาร์เจนตินามีศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลสูง ทั้งการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและการส่งออก อาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกไบโอดีเซลอันดับ 4 ของโลก วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลที่สำคัญ คือ ถั่วเหลือง อ้อย และข้าวโพดที่มีการปลูกมากในอาร์เจนตินาทำให้มีความสามารถในการผลิตสูง

2.4 พลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนใหญ่อาร์เจนตินาใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกล ปัจจุบันอาร์เจนตินากำลังพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงมีเพียงร้อยละ 0.4 นอกจากนี้ อาร์เจนตินายังนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

 

3. พลังงานนิวเคลียร์

 

อาร์เจนตินามีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากที่สุดประเทศหนึ่งในลาตินอเมริกา โดยเฉพาะศักยภาพด้านนิวเคลียร์และพลังงานทดแทน อาร์เจนตินาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติมากว่า 60 ปี โดยอาร์เจนตินามีเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่จะร่วมมือกับประเทศอื่นโดยเฉพาะบราซิล ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอาร์เจนตินา 4 แห่ง ที่มีชื่อเสียง เช่น INVAP พลังงานนิวเคลียร์ของอาร์เจนตินาส่วนมากถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นประเทศแรก ๆ ในโลก และเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอาร์เจนตินาทั้งหมด 3 แห่ง และกำลังก่อสร้างเพิ่มอีก 3 แห่งโดยความร่วมมือกับจีนและรัสเซีย และยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปยังประเทศต่าง ๆ เช่นอียิปต์ แอลจีเรีย เปรู และออสเตรเลีย รวมทั้งการผลิตและส่งออกกัมมันตภาพรังสี โดยที่สำคัญที่สุด คือ ไอโซโทปรังสีโมลิบดีนัม 99 (Mo99) ซึ่งอาร์เจนตินาสามารถผลิตได้ร้อยละ 5 ของการผลิตทั่วโลก

อาร์เจนตินาเคยเสนอขายเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้ไทยสำหรับจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แต่ไทยยังไม่มีความพร้อม ฝ่ายไทยเห็นว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ไทยควรรับจากอาร์เจนตินาน่าจะเป็นนิวเคลียร์เพื่อการแพทย์มากกว่า

อาร์เจนตินามีการลงทุนวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ในทางการแพทย์หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น การทำ CT Scan การศึกษาการทำงานของปอด การตรวจและรักษาต่อมไทรอยด์ และการรักษาเนื้องอกและมะเร็ง อาร์เจนตินาเป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงานนิวเคลียร์ cobalt-60 ที่ใช้ในการรักษามะเร็งรายใหญ่อันดับต้นของโลกเช่นเดียวกับแคนาดาและรัสเซีย

 

4. ลิเธียม (Lithium)

 

4.1 ข้อมูลทั่วไปและศักยภาพ

แม้ว่าลิเธียมจะไม่ใช่พลังงานโดยตรงในตัวเอง แต่สามารถเป็นวัตถุดิบที่สำคัญและน่าสนใจในการผลิตพลังงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีและสังคมเมืองยุคใหม่ (เช่น แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด) ที่ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาเป็นโอกาส การทำเหมืองแร่ลิเธียมในอาร์เจนตินากำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพราะอาร์เจนตินามีโอกาสครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้น

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอาร์เจนตินากำลังเติบโตและได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลอาร์เจนตินา อาร์เจนตินามีแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ (อาร์เจนตินามีพื้นที่ใหญ่กว่าไทย 5 เท่า) ภูมิประเทศมีทั้งภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลทราย และชั้นดินชั้นหินยุคดึกดำบรรพ์ จึงเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุหลากหลายชนิด มีบริษัทใหญ่ระดับโลกเข้าไปลงทุน เช่น Xstrata plc (Switzerland), Goldcorp, Inc. (Canada), Yamana Gold (Canada), AngloGold Ashanti Ltd (South Africa), FMC Corp. (US), Barrick Gold (Canada) ฯลฯ ดังนั้น หากเป็นกิจการไทยขนาดใหญ่หรือมีความเชี่ยวชาญ การลงทุนหรือร่วมทุนทำเหมืองแร่ในอาร์เจนตินาก็น่าสนใจ

ลิเธียมเป็นแร่ธาตุที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและสังคมเมืองยุคใหม่เพราะเป็นวัตถุดิบในการผลิตแหล่งสำรองพลังงานประเภทแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด นอกจากนี้ ยังใช้ในการผลิตยารักษาโรคประสาทและโรคซึมเศร้า ผลิตอุปกรณ์วัดความชื้น ผลิตสารหล่อลื่นเครื่องยนต์ ใช้ในการหลอมโลหะและบัดกรี ใช้เชื่อมสำหรับการผลิตเซรามิค วัสดุเคลือบ เครื่องแก้ว และกระจก ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

ร้อยละ 70 ของแหล่งแร่ลิเธียมดิบในโลกอยู่ในประเทศอาร์เจนตินา ชิลี และโบลิเวีย แต่โดยที่ชิลียุติการให้สัมปทานเพิ่มเติมสำหรับการทำเหมืองแร่ลิเธียมแล้ว ส่วนโบลิเวียขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและล่าสุดได้สั่งระงับการทำเหมืองแร่ลิเธียมชั่วคราวเนื่องจากเกิดการประท้วงโดยชุมชนในพื้นที่ ทำให้อาร์เจนตินามีโอกาสครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้น (ปัจจุบันอาร์เจนตินาเป็นผู้ผลิตลิเธียมอันดับ 4 ของโลก) ในอาร์เจนตินาพบแร่ลิเธียมมากในจังหวัด Salta, Jujuy และ Catamarca ในปี 2557 มีการใช้แร่ลิเธียมทั่วโลก 170,000 ตัน บริษัทจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้ไปลงทุนทำเหมืองแร่ลิเธียมในอาร์เจนตินาแล้ว คาดว่าแหล่งแร่ลิเธียมในอาร์เจนตินาจะรองรับการผลิตได้อีกถึง 40 ปีข้างหน้า (เอกสารแนบ 5) ปัจจุบัน มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่มีเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม (ญี่ปุ่น 7 สหรัฐฯ 2 เกาหลีใต้ 2 และจีน 1 บริษัท) บริษัทเหล่านี้ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ที่มีน้อยรายในการผลิตส่วนประกอบที่ใช้ในการทำแบตเตอรี่

 

4.2 โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย

4.2.1 หากผู้ประกอบการไทยสนใจและมีศักยภาพในการลงทุน หรือพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือจีน ในฐานะเจ้าของเทคโนโลยีหรือนักลงทุนที่ไปลงทุนทำเหมืองแร่ลิเธียมในอาร์เจนตินา หรือพัฒนาหุ้นส่วนทางธุรกิจกับอาร์เจนตินาในฐานะเจ้าของสัมปทานหรือซัพพลายเออร์ ก็น่าจะเป็นโอกาสยกระดับหรือขยายขอบข่ายธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เช่น โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ไฟฟ้าหรือไฮบริด ที่จะมีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต จากที่เคยเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิต ผู้ประกอบชิ้นส่วน หรือผู้ค้าอะไหล่ ให้ครบวงจรธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพื่อให้ทันการณ์กับเทคโนโลยีในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของรัฐบาลไทยที่ส่งเสริมการลงทุนของไทยที่มีคุณค่าในต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ยุทธศาสตร์การต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอาร์เจนตินาชุดปัจจุบันที่พร้อมจะส่งเสริมการค้าการลงทุนกับต่างชาติ

4.2.2 ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงกับการทำเหมืองแร่ลิเธียมที่อาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย ได้แก่ การส่งออกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือการทำเหมือง เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องจุดประกาย มาตรวัด คอมเพรสเซอร์ เครื่องซักล้าง เครื่องอบ อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ แผงสวิทซ์และแผงควบคุมไฟฟ้า อะไหล่และส่วนประกอบรถยนต์ รถขุด รถยก ลูกปืนล้อ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เหล็ก โพลิเมอร์ และพลาสติก อุปกรณ์การแพทย์และปฐมพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันตัวและเพิ่มความปลอดภัย (เช่น หมวก ถุงมือ)

 

 

*   *   *   *   *

 [1] Shale oil / gas คือ น้ำมันดิบ / ก๊าซธรรมชาติประเภท unconventional ที่พบในชั้นหินดินดาน

[2] บริษัท Repsol-YPF ค้นพบเมื่อปี 2553 เป็นแหล่งพลังงานประเภท unconventional ที่ใหญ่ลำดับต้น ๆ ของโลก

[3] Accenture ไม่ได้นำสหรัฐฯ มาวิเคราะห์ด้วยเนื่องจากสหรัฐฯ มีการขุดเจาะ unconventional oil / gas ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปไกลแล้ว โดยเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ค้นพบเทคโนโลยี Hydraulic Fracturing (และล่าสุด Slick-water Fracturing) หรือการขุดเจาะโดยใช้น้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีและทรายเพื่อให้หินแตกร้าว ใช้ควบคู่กับเทคนิค Horizontal Drilling หรือการขุดเจาะแบบแนวราบ ซึ่งสหรัฐฯ สามารถพัฒนาจนมีต้นทุนการขุดเจาะต่ำพอที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ช่วงปี 2548 - 2553 การขุดเจาะ shale gas ในสหรัฐฯ ขยายตัวถึงร้อยละ 45 ต่อปี

[4] ยกตัวอย่างแหล่ง shale oil / gas ในจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีประชากรอยู่หนาแน่นหรืออยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง

[5] Tight gas คือ ก๊าซธรรมชาติประเภท unconventional ที่พบได้ในชั้นหินหลายชนิด เช่น ชั้นหินทรายหรือชั้นหินปูน ไม่เฉพาะในชั้นหินดินดานเท่านั้น 
สนเทศเศรษฐกิจ

Argentina is in OECD top 3 for growth in 2021 but falls to last place in 2022
The Government incorporated US $4.3 billion of SDRs into the budget to pay the Fund.
Inflation in August was 2.5%, the lowest level since July 2020, and accumulated 51.4% in the last year
The government presented the 2022 Budget Bill
According to the ILO, 8 out of 10 jobs created in Argentina have been in the informal market.
In July, industrial activity rose by 13% and construction increased by 19.8%.
The government has extended meat export restrictions until October.
Foreign investment announcements reached US$ 482 million in first half of 2021
Customs set new reference prices for meat exports
The government presented a bill to encourage investment in the automotive industry.
Inflation in July was 3% and accumulates 29.1% in 2021
Uruguay passed a law to regulate teleworking
The level of activity in industry grew by 19.1% in June and construction by 28.6% year-on-year.
The government confirmed that it will use the SDRs it will receive from the IMF to repay part of the debt.
Construction of the Atucha III nuclear power plant will begin in June 2022.
Province of Buenos Aires agreed to swap debt with bondholders after one year in default
Economic activity in May fell 2% from previous month
In June, the fiscal deficit increased and in July the monetary issue increased
Agro-industrial exports grew 25% to US$ 19.5 billion
The Senate approved new biofuels law
Inflation in June was 3.2% and accumulated 25.3% in the first half of 2021.
The Government created the Green Productive Development Plan.
Domestic vehicle production is up 14.5% on May and 155% year-on-year.
The Paraguay-Paraná waterway will come under state control next year.
The government formalised the partial payments to the Paris Club and the deadline with the IMF.
MSCI reclassified Argentina as Standalone
The government announced that meat exports will be partially reopened and there will be a plan to increase production.
Inflation slowed to 3.3% in May, lowest monthly rate of year so far
The oil company YPF presented a company dedicated to lithium production.
Industrial activity grew by 0.3% month-on-month in April and construction fell by 2.2%.
The government presented a bill to regulate the medical cannabis and industrial hemp industry.
Deadline with the Paris Club expires and the government awaits extension
Economic activity recorded a year-on-year increase of 11.4% in March, but a 0.2% decline from February.
The government closed meat exports for 30 days; producers announced a 7-day marketing strike.
A memorandum was signed with Chinese companies for the Vaca Muerta-Brazil gas pipeline
YPF announced that fuel prices will rise another 5% and it will be the last increase of the year.
Inflation continues to rise in Argentina, up 4.1% in April
State oil company YPF improved revenues in the first quarter of the year but lost US$25 million
MSMEs that export up to US $ 500,000 will have export tariffs reduced to 0%
125,000 jobs were lost during the pandemic
The mining company Livent will invest US $ 640 million to expand lithium production in Catamarca
AFIP says one-off Covid 'wealth tax' has been paid by 80% of targeted and brought in US $ 2.3 billion so far
Metallurgical production grew 25% year-on-year in March
The Minimum Wage will rise by 35% staggered in seven sections during 2021
Meat, grain and dairy producers must report what they plan to export
Economic activity fell 2.6% year-on-year and 1% monthly during February
Argentina records highest inflation rate in 18 months: 4.8%
Industrial activity rose 1.6% and construction 22.7% year-on-year in February
The Ministry of Productive Development affirmed that Argentina could be "a technological producer for South America"
http://vc1The Central Bank makes the purchase of dollars more flexible for the importation of capital goodsplanet.com/memberarea/index2.php?action=article_add&Ntype=1&blog_enable_status=#
Poverty rate up to 42% in second half of 2020
The current account ended 2020 with a surplus of almost US $ 3 billion
Economic activity up 1.9% in January but down by 2% year-on-year
President Alberto Ferández called to extend the IMF payment term
Cristina Fernández de Kirchner affirmed that Argentina can’t pay US $ 45-billion IMF loan
The debt swap under Argentine law reached 99.55% of the securities issued
Argentina's GDP shrank 9.9% in 2020
The President announced the reduction of employer contributions in 10 Northern provinces
More than half of the provinces achieved their external debt restructuring
The February inflation index rose 3.6%
Soybeans led exports in 2020 with more than US $ 14 billion
The monetary base showed a contraction of 2.9% in February
Collection increased 51.9% year-on-year in February
Argentine stocks rose as much as 35% in February on Wall Street
The January trade exchange left a surplus of US $ 1,068 million
In 2020, economic activity fell by 10%
January inflation was 4%
Argentina registered the highest global growth in electronic commerce in 2020
Renewable energy generation grew 64% in 2020
Automotive production grew 17.5% in January and exports grew 37% year-on-year
Government controls companies to avoid product shortages
The Government paid US $ 315 million to the IMF while negotiations continue
The Buenos Aires stock market closed January with a decrease of 5.79%
The Central Bank reported the pending challenges of debt restructuring
The 2020 trade exchange had a surplus of US $ 12,528 million
The Government established reference values for meat exports
Government will extend the prohibition to fire employees and the mandatory payment of double severance
During 2020 the primary deficit was equivalent to 6.5 points of GDP
The Treasury closed 2020 with positive net financing of $ 386 billion
Government defined the activities benefited by the Knowledge Economy Law
Inflation in December was 4% and 2020 accumulated 36.1%
Government lifted the quota on exports and producers end strike
Ford investment plans in Argentina
In November, industrial activity grew 4.5% and construction 6.2% year-on-year
The monetary base grew 43% average in 2020
The Central Bank implements limitations for imports of luxury goods
The Stock Exchange closed 2020 with an accumulated increase of 22.9%
Govt. eliminated withholdings to encourage exports from regional economies
January inflation was 4%
The Poverty Line increased to $ 56,459
Argentina's Industry down by 7.1% in August 2020 annually
Uruguay's Inflation fell by 0.64% in September 2020 and stood at 9.92% annually
Unemployment in Argentina rises to 13.1% in the second quarter of 2020
Argentina's Inflation in August 2020 hit 2.7% and 40.7% annual
September 2020: Argentina’s economic activity shrank by 19.1% year-on-year
Argentine government tightened foreign currency controls
Argentina was the country that received the most of Chinese infrastructure investments in the region
Argentina announced a package of measures for industrial reactivation
Argentina’s industrial production fell by 6.9% annual in July 2020, while construction fell by 12.9%
Argentina's fuel companies raised fuel prices by 4.5%
Argentina's inflation in July 2020 hit 1.9% and 42.4% annual
Argentina’s trade exchange in July 2020 showed a surplus of USD 1,476 million
Argentina formally opens debt rescheduling talks with IMF
Argentina restructures 99% of its USD 66-billion foreign debt, reaching more than 93% of bondholder’s acceptance
Uruguay’s exports fell by 19% in July of 2020
China remains as Argentina’s main trading partner
Argentina’s industry grew 13.8% in June of 2020 and fell 6.6% year-on-year
Argentina planning for a new program agreement with the IMF by end of March 2021
Argentina reaches USD 65 billion debt restructuring deal with its key creditors
The EU suspension of Argentine citrus imports entered into force
Argentina’s economic activity shrank 12.3% year-on-year in June 2020
Inflation in July 2020 hit 1.9% and 42.4% annual
Argentina’s exports fell by 11% in the first half of 2020
Argentina’s economic activity slumped 20.6% in May amid pandemic
Uruguay’s economy in recession, with partial impact from COVID-19
Paraguay’s economy to contract between 3% and 3.5% in 2020
Paraguay's exports fell by 21.8% in May 2020
Measures to tackle COVID-19 equivalent to 5% of GDP
Argentina's economy contracted by 5.4% and unemployment reached 10.4% in the first quarter of 2020
Latin-American GDP will drop 9.1% this year and poverty will reach 37.3% of the population
Inflation in June hit 2.2% and 42.8% annual
Argentina’s trade with Brazil decreased by 35% in June
Argentina’s economic activity plunges to a record 26.4% in April amid pandemic
Argentine inflation decelerates for the second consecutive month with a rate of 3.1%
Uruguayan economy is in stagnation and with rising risk of recession
Argentine Country Risk exceeds 900 points and breaks the record.
Argentina eliminates import duties for solar panels for 2019
IMF sees deeper recession in Argentina, according to its World Economic Outlook Report
Argentine government reduce import tariffs for products that are not manufactured in the country
Macri asks IMF for early release of stand-by loan funds
Argentina implements the Single Window for Foreign Trade (VUCE)
Toyota will produce cars in Argentina using only renewable energies
Argentine industry fell 8.1% in June 2018
President Macri acknowledges inflation will hit 30 percent in 2018
Buenos Aires ranks 2nd in the Top 10 Bitcoin Cities in The World
Nissan invests US$600 Million to produce pickups in Córdoba, Argentina
Argentine government reduces tariffs to 2% to import automobile parts
Argentine Peso Jumps After Central Bank Acts to Reverse Sentiment
Argentina stocks fall most since 2014 amid emerging markets selloff
Argentina to Join Widely Watched Emerging Markets Index By MSCI
Argentina stocks see worst one-day drop since 2014
IMF Reaches Staff-Level Agreement with Argentina on a Three-Year, US$50 Billion Stand-By Arrangement
Entre Rios celebrates the exports of citrus to Thailand
Macri says Argentina’s currency crisis is over
Argentina will take loan from the IMF again: Macri announced that he started the conversations with the IMF
Argentina hikes interest rates again as peso slumps
Argentina central bank sells $1.472 bln, largest intervention in years
Southeast Asian region has more participation in Argentina’s exports
Argentina’s food and beverage industries search for business in Thailand and Vietnam
Openbank, Santander’s Online Banking Platform, Will Open in Argentina
Argentina Eyes $500 Million Rail Project to Boost Shale Play
Argentina's Defense of the Peso Makes Its 27% Rates More Tempting
New food products of vegetable origin approved for export to Indonesia
You Will Soon Be Able to Buy and Sell US Dollars Everywhere (Including Supermarkets and Kioskos)
US Dollar Shies Away From AR $20 Mark
China Says (Historic) ‘Yes’ to More Argentine Meat
Argentina’s government starts to eliminate non-automatic import licenses
Philippines investments for La Plata port
Singapore to purchase more argentine meat
Whirlpool Completes Manufacturing Facility Expansion in Argentina
Argentina Congress Passes Law to Fight Corporate Corruption
Argentina among the 5 most fragile countries exposed to higher interest rates, according to S&P
Soros, Cohen Back App to Lure Cash From Argentine Mattresses
Singapore opens its market for uruguayan beef
Uruguayan Central Bank to Test Digital Currency
Argentina’s Foreign Minister met Hyundai and Posco Daewoo’s CEOs’ in Busan, South Korea
Argentina increases cooperation with Australia and East Asian countries
An electrical bus Chinese company would be settled in Córdoba
Paraguay aims to be a business center during Mercosur chairmanship
Argentina approves construction of Chinese-financed dams in Patagonia
Argentinian Vice-PM to Visit Morocco, Seeking Stronger Ties with ‘Strategic’ Ally
Taiwan, Paraguay to Sign Historic Trade Deal to Reinforce Bilateral Ties
Argentine peso drops to fresh low over Kirchner comeback fears
Argentine Foreign Minister hails Vietnam development achievements
Uruguay Close to Landing an Opening to Japanese Meat Market
Paraguay Seeks to Boost Trade with Taiwan
Foreign Investors in Uruguay Tout Its Bright Future
Argentina announces surprise sale of 100-year bonds
Argentina misses out on MSCI upgrade to emerging market status
Argentina ‘ripe’ to reclaim emerging market status
AIIB approves membership of Argentina, Madagascar, Tonga
Argentina signs mining deal to unify regulations, attract investment
Germany's Merkel-EU Must Compromise to Get Trade Deal With Mercosur
Argentina and UK agree to implement the trade and investment March MoU
First shipment of Argentine beef to the Philippines departed
US dollar exchange rate raises and reaches $16,41
Nissan assures Macri production in Argentina will start in 2018
Macri Signs Investment and Financing Agreements for US $15 Billion With Chinese President Xi Jinping
Argentina's Macri arrives in Japan on two-day visit
Macri begins official visit to China and attends development forum with 27 world leaders
Macri arrives in Dubai and will meet local Prime Minister
Italian President Sergio Mattarella’s Visit To Argentina
Government of Argentina reduces import taxes for eco-friendly cars
Argentina promotes sales to China through e-commerce Alibaba
Trump Praises Argentina’s Macri during White House Meeting
President of Argentina Mauricio Macri will visit Japan on May
Dubai Chamber participates in trade mission to Latin America
Chinese group Dongfeng to establish first electric car factory in Argentina
US dollar exchange rate continues to fall in Argentina
Meeting between Foreign Minister of the Republic of Singapore and MERCOSUR Chancellors
Standard & Poor’s upgrades Argentina as outlook improves
Seaborn Networks and Grupo Werthein to build a new submarine fiber optic cable system connecting Argentina and Brazil, with onward connectivity to the US
USD dollar exchange rate near its lower value in 2017 in Argentina
iPhones To Hit Argentine Store Shelves In April
World Economic Forum Latam 2017 will be held in Buenos Aires
Local industrials criticize Minister of Energy for favoring foreign enterprises
PayPal lands in Argentina in alliance with COMAFI Bank
Argentina and Singapore hold the II Meeting of Political Consultations in a new stage of bilateral relationship
Moody's changes outlook on the Government of Argentina's B3 rating to positive from stable; ratings affirmed
The US dollar is still in free fall in the Argentine Republic
Argentina to export beef to Philippines
South Korea-Mercosur Trade Talks to Launch in 1st Half of the year
The Government evaluates to reduce the tariffs on the importation of mobile phones
Economic and Financial Forum 2017
Argentina to eliminate tariff on computers, tablets
Investments Forum Mendoza 2017
Industrialists ask for multiple exchange rate and one dollar for export
IDB to Finance YPF Wind Farm in Southern Argentina
China Rues New Anti-Dumping Measures by Argentina
Japanese PM Abe Backs “Free and Open” Economic Policies of Argentina’s Macri
Uruguay Is a Gateway to Mercosur for Chinese Trade, Official Says
Argentina: Soy oil sales to China plunge 97%
Argentina: Bills to finance start ups, facilitate registration on the works
Argentina Nearly Doubles Fruit Exports to Indonesia in 2016
Argentina Invites China to Join Its Transport System Overhaul
Argentina Looks towards China to Revive Its Mining Sector
รัฐบาลอาร์เจนตินาจัดงาน Argentina Business and Investment Forum (CEOs Forum)
ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเข้าร่วมประชุม G20 Summit 2016 ณ เมือง Hangzhou ประเทศจีน
รัฐบาลอาร์เจนตินาประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษีส่งออกแร่ธาตุทั้งประเภทโลหะและอโลหะ
Argentina: General Electric (GE) vows US$10B investment as gov’t promotes country on Wall Street
Argentine Gov't Touts "Opportunities" for Foreign Investors
Argentina: US investment to reach US$20B in two years
Forum on Investment and Business in Argentina (September 2016)
India and Mercosur Exchange Product Lists to Widen Tariff Preferences
Uruguay to Attend China Fair Seeking Infrastructure Investment
Uruguay to Sign Free Trade Agreement with Chile
PAE to invest US$1.4B in Argentina this year
Argentine gov’t eyes UK for investment in key areas
Whirpool to open plant in Argentina
Argentine President ends EU tour with investment promises
Argentina’s nuclear deal with China greenlighted
YPF (Argentine state-owned energy company) signs deal with General Electric to invest in Tucumán province
Argentina to Discuss Barriers in Agricultural Exports at G20 Meet
Uruguay Looks to Africa to Make Up Fall in Exports
Foreign Companies in Uruguay Are Satisfied with Business Climate
Argentine government Unveils Renewable Energy Plan to Create 8,000 Jobs
Chilean forestry firm Masisa to invest more in Argentina
Monsanto suspends soybean tech in Argentina
Italian business delegation arrives in Argentina
Uruguay Generates 100% of Energy from Renewable Sources
Latin America Shows Interest in China in Asia's Largest Food Exhibition
Argentine government begins ‘roadshow’ to sell bonds
Petrolera Amerisur to Resume Search for Oil in Paraguay
First Car Fully Assembled in Paraguay Debuts
Uruguay Pursues Solar-Power Industry
US investments in Argentina set to triple, says AmCham
YPF seeks to raise U$1B with new bond
Argentine Auto Production Plunges 25%
Spain’s Gamesa to Build Wind Farm in Uruguay
US firms: Obama’s visit to Argentina will boost investment
Argentina, Hedge Funds Reach Agreement on Debt
Uruguayan Company Awarded Oil Exploration Contract
Argentina: President Macri announces elimination of mining export duties
Standard & Poor’s ups Argentina’s rating
Exports fall 21% in Uruguay
Norway’s Statoil Acquires 15% Stake in Total Offshore Block in Uruguay
สรุปสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในอาร์เจนตินาปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
รัฐบาลใหม่ของอาร์เจนตินาประกาศยกเลิกการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ
นาย Mauricio Macri ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินา
บริษัท YPF และ DOW Chemical ร่วมทำข้อตกลงโครงการก๊าซธรรมชาติ
รมว.พลังงานอาร์เจนตินาประกาศลดอุดหนุนค่าไฟฟ้าและก๊าซ
รบ.ใหม่ของอาร์เจนตินาประกาศยกเลิกและลดข้อจำกัดในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
Brazil, Uruguay Liberalize Trade in Auto Sector
Uruguay’s Exports Fall 11.7%
BBVA Revises 2016 Growth Forecast for Uruguay Downward to 1.5%
Foreign investors optimistic about the newly elected president Macri
Argentina, China seal US$15B nuclear deal
Sacyr-Led Consortium Wins Road Contract in Uruguay
Companies Flee Brazil for Paraguay’s Greener Pastures
Over 2 Million Tourists Visit Uruguay
Foreign Direct Investment in Latin America Falls 21%
Argentina: Tourism abroad soars 24.8 percent in August
UN improves economic outlook for Argentina
Nissan Establishes Subsidiary in Argentina
Argentina: Trade with Brazil plunges 16% this year
Velcro Companies Opens New Production Facility in Uruguay
16 Companies from Uruguay at Tech Fair in San Francisco
Wine Tourism Touted as Growth Area for Latin America
Uruguay ranks first as prime location for installing Shared Services Centers.
Vietnam, Argentina step up trade, investment relations
Argentina: Car production drops over 8% in July; sales grow 3.7%
Uruguay Spends $2.6 Billion to Become South America Wind Leader
Argentina agrees to lift trade restrictions with EU on Dec. 31
Argentina: Beef exports to China soaring
Uruguay looking to increase trade and investments with India
Argentina: Car sales rise 5.6% and break negative trend
USDA takes first step to import beef from Brazil, Argentina
Argentina: Construction recovery already creating jobs
Argentina: Industrial activity drops 0.3% in May, says INDEC
Dutch Firm Trafigura Invests $350 Million in Argentina
Ford vows to invest US$220M in Argentina
Argentina: Foreign investment plunges
Argentina: Economy grew 2% in March
Uruguay Aims to Invest 1 Percent of GDP in Science and Technology
YPF Finds Oil Field in Southern Argentina
Chery Closes Factory in Uruguay after fall in Demand from Brazil and Argentina
Argentina: US$600M investment for YPF
Argentina: Exports to China soar 50% in first quarter
Argentina: Advances to strengthen fisheries cooperation with China
IDB finances Valentines and Colonia Arias wind farms in Uruguay
Buenos Aires real estate sales rise 24% in March
Uruguay's meat exports in four months total 550m with beef the main item, 454m
Development Bank Readies $500M Infrastructure Fund for Uruguay
Argentina Sells $1.4 Billion in Bonds
Zach Schreiber Raises $486 Million to Invest in Argentina
Argentina: Supermarket, shopping mall sales up in March
Russia and Argentina Sign Several Cooperation Agreements
Argentina: Trade surplus drops 33% in March
Argentina: Honda sees hike in vehicle output
Renault-Nissan Spends $600 Million to Build Trucks in Argentina
Argentina: Motorcyle sector sees slight recovery in March
Spain’s Sacyr Joins Bidding for Road Project in Uruguay
Argentina’s fishing industry seeks to expand US sales
Argentina: Trade plunges 25 percent in February
Uruguay Bets on Cruise Business to Drive Tourism
Argentina and Mexico Sign New 4-Year Automotive Trade Deal
Influx of Tourists to Uruguay Grows 11.6%
Renault will build Logan, Sandero and Sandero Stepway in Argentina
Argentina to build drones for defense
AmCham CEO says US businesses plan to invest u$s 20 billion per year in Argentina
Uruguay Seeks Finnish Investment in Timber Industry
Azerbaijan Lawmakers Begin South American Tour in Paraguay
Funding for Uruguay’s Biggest Wind Farm to Come from German Banks, Trust
Argentina: Foreign tourists rise 9 percent in January
YPF hopes for more investment
Argentina: Auto production drops 13.9 percent in February
Argentina: Auto sales plunge 28 percent
Uruguay Mulls Powdered Milk Plant to Supply Cuba
Argentina’s YPF Says Net Income Rose 58% in 2014
Argentina: Industrial output drops 2.1 percent
Claro to invest US$2.7 billion in Argentina
Argentina: Exports plunge 18% to lowest level since 2010
Argentina: January inflation at 1.1%
Argentina: Underemployment rises
Argentine seafood exports reach 1.6bn dollars in 2014; squid and shrimp main items
Carlos Slim sells some of his stake in YPF
Argentina: Foreign investment drops 60 percent
Argentina Signs an Agreement with Germany to Advance Debt-Refinancing Plan
Argentina’s YPF, China’s Sinopec to Join in Oil-and-Gas Projects
Argentina: Restrictions on imports to continue this year
Argentina: Trade surplus last year is worst since 2001
Uruguay: 'Hundreds of millions of barrels' likely onshore"– Minister says
Argentina: YPF oil production up 8.7%
Argentina’s Foreign Reserves Grow Thanks to Influx of Chinese Funds
Philippine investments in Argentine ports
German Wind-Powered Ship Arrives in Uruguay
Argentina: New car sales plunge 42 percent in Dec.
Paraguayan beef exports continue to set records
Argentina’s Sancor to Export Baby Formula to China
Argentina: GDP down 0.8% in third quarter of 2014
Argentina Cuts Fuel Prices 5%
Argentina: Trade surplus down 34%
Telefonica Begins 4G Rollout in Argentina
Argentina: Reserves revert to January levels
Spain’s Abengoa Wins Contract for Power Project in Argentina
Argentina sees biggest export plunge in region
Argentina: November inflation at 1.1%
IMF: Uruguay will grow less
IDB loan for Uruguay to promote quality investments and exports
Argentina: Shell and Total to invest US$550 million in shale pilots
Argentina: Trade surplus plunges 39% in October
China to Import Sorghum from Argentina
British minister underlines business opportunities for UK companies in Paraguay
Canada’s Goldcorp to Inaugurate Argentine Gold, Silver Mine in February
Argentina: Unemployment grows to 7.5 percent
Argentina: Inflation clocks in at 1.2% in October
Argentina seeks US$1bn financing with dollar-linked bond
Petrobras Argentina Plans to Invest $622 Million in Gas Exploration
Atanor Chemical Corporation Plans to invest US$ 100 million in hydrocarbons and mining
Argentina: New car registrations fall 40% in October
China’s CSR Sifang to Set up Shop in Argentina
US Helping Paraguay Strengthen Revenue Management
Fitch downgrades Argentina's Par bonds ratings to 'D'
Argentina, China Activate Currency-Swap Deal
Honda to invest $29.5 mn to launch production of new mini SUV in Argentina
Oil discovery in Paraguay
South Korea’s Posco to Invest $230 Million in Argentine Lithium Project
Argentina: Foreign direct investment drops 100%
Argentina: INDEC reveals fall of 1.2% in August economic activity
Argentina: Grain exports will rise 5% this year
Argentina: Trade surplus drops 44% in September
Uruguay aims to attract oil majors for offshore investments
Argentina: Central Bank sets more controls on importers
Argentina: Number of foreign tourists up 20.9%
India and Argentina Hold Business Meeting to Strengthen Ties
Argentina: Inflation hits 1.4% in September
Paraguay’s President Seeks Taiwan Investment for Mutual Benefit
Economic agreements between Argentina and Russia
Argentina: Railway gets US$ 370M from China
Argentina: A Russian mission promises to invest in shale gas and oil
Argentina: Industrial production dips 2.3% in August
Argentina promoted its fish products at the sector’s largest trade fair in South Korea
Argentine fruits and vegetables try to win over the Chinese market
Whoever wins Uruguayan election, no major changes in policy, says US bank
Argentina: New car sales plunge 31% in September
Argentina suffers drop in foreign trade
USDA Authorizes “Uruguay Open Range Beef” Sale In The US
Bilateral trade between Argentina and China is rising after swap
Paraguay eyes Korean investment
Uruguay's Mujica opens new paper plant
Singapore Olam International will invest 80m in dairy processing facility in Uruguay
China to send up to US$800M for reserves
Argentine seafood exports up 3.9% in value and 3% in volume in first half of 2014
YFP discovers new oil reserve near Mendoza
Billionaire Soros buys 3.5 stake in YPF
Uruguay offers 'tremendous guarantees' and is a 'decent country' Mujica tells US investors
Uruguay oil and gas summit schedules for next November
NGEx, Pan Pacific Copper to invest USD 17.6 million in mineral exploration in Argentina
Uruguay seeks foreign investments to develop renewable energy
Food companies seek to bolster exports to Brazil at Exposuper 2014
YPF confirms gas field discovery in Mendoza
Argentina and China agreed investments for USD 7.5 billion
Trade mission to China showcases Argentine exports
Toyota announced an important investment in Argentina
Argentine wineries pursue ways to capitalize on growing consumption of wine in Asia
EU grants ‘feed-lot quota’ to Argentina
The Newsan Group will invest $ 5.5 million to produce smartphones of Motorola in Tierra del Fuego
General Motors will build in Argentina an engine plant
Vietnam opens its market to Argentine products
Mercosur and EU Draw Closer
Uruguay, Paraguay and Bolivia private sectors unite to combat Mercosur protectionist policies
อาร์เจนตินาผ่อนปรนกฎระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหรรมน้ำมัน
Singapore wants to invest in the country
เขตส่งเสริมธุรกิจประเภทเทคโนโลยีแห่งกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Technology District
ซัมซุงจะผลิตแท็บเล็ตในจังหวัด Tierra del Fuego
จีนซื้อบริษัทส่งออกธัญพืชยักษ์ใหญ่ในอาร์เจนตินา
สถิติการค้าไทย - ปารากวัย ปี 2556
สถิติการค้าไทย - อุรุกวัย ปี 2556
แผนยุทธศาสตร์ Uruguay Logistics Hub article
ปธน. Cristina Fernández de Kirchner ประกาศเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ประชาชน article
อาร์เจนตินาออกมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนคนรับใช้ article
บริษัท Vale SA ของบราซิลระงับการดำเนินกิจการเหมืองแร่โปแตซในอาร์เจนตินา article
การยึดคืนหุ้น YPF จากบริษัท Repsol article
ความขัดแย้งกับบริษัท YPF article
สภาวะภัยแล้งในอาร์เจนตินา article
การเข้าร่วมประชุม G20 ของ ปธน. อาร์เจนตินา article
แผนกลยุทธ์ด้านเกษตรในระยะ 9 ปีข้างหน้า article
Uruguay's central bank raised its policy rate to 5%.
Argentina’s government starts to eliminate non-automatic import licenses
Economic outlook
Economic outlook
Economic outlook
Economic outlook
รัฐสภาเห็นชอบการจัดตั้งธนาคารกลางแห่งอเมริกาใต้ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.