ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การยึดคืนหุ้น YPF จากบริษัท Repsol article

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ผ่านร่างกฎหมายยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol ศูนย์ BIC จึงขอรายงานความคืบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยประมวลข้อมูลจากสื่อมวลชนต่างๆ ดังนี้

ความคืบหน้า

1. นับตั้งแต่ ปธน. Cristina Fernández de Kirchner ของอาร์เจนตินาได้เสนอร่างกฎหมาย “Recuperación y Control de Hidrocarburos” เพื่อยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol ของสเปน เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2555 เป็นต้นมา ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวมีความตึงเครียดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลอาร์เจนตินาและรัฐบาลสเปน โดยเฉพาะเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าชดเชยที่รัฐบาลอาร์เจนตินาต้องชำระให้กับบริษัท Repsol ซึ่งทางบริษัทเรียกร้องเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลอาร์เจนตินาปฏิเสธที่จะชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว พร้อมกับโต้ตอบว่า บริษัท Repsol จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอาร์เจนตินาสำหรับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายจากการขุดเจาะน้ำมันภายในประเทศ รวมทั้งค่าเสียโอกาสจากการที่บริษัทไม่ยอมขยายการลงทุน

2. เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2555 สภาผู้แทนราษฎร์อาร์เจนตินาได้ผ่านร่างกฎหมายยึดคืนหุ้นกิจการ YPFจากบริษัท Repsol ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 208 คะแนน จาก ส.ส. จำนวนทั้งสิ้น 257 คน ภายหลังที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ โดยมีสมาชิกจากทั้งพรรค Frente para la Victoria ของรัฐบาลและพรรคการเมืองฝ่ายค้านต่างๆ รวมลง คะแนนเสียงให้การสนับสนุน (ยกเว้นจากพรรค PRO ซึ่งเป็นพรรคของผู้ว่าการกรุงบัวโนสไอเรส)

3. ต่อมา เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 เวลา 18.30 น. ปธน. Cristina Fernández de Kirchner ของอาร์เจนตินาได้แถลงการณ์และลงนามในร่างกฎหมายยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol พร้อมทั้งแต่งตั้งให้นาย Miguel Galuccio เป็นผู้บริหารคนใหม่ของบริษัท YPF ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

4. หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผู้ที่มีส่วนผลักดันการยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol ในครั้งนี้ คือ นาย Axel Kicilloff, Secretary of Political Economy and Social Planning กระทรวง ศก. อาร์เจนตินา ซึ่งเป็นเพื่อนกับนาย Maximo Kirchner บุตรชายของ ปธน. และเป็นสมาชิกของกลุ่ม La Campora ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุน ปธน. de Kirchner และมีความใกล้ชิดกับพรรค Frente para la Victoria นาย Kicilloff เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ (อายุ 41 ปี) จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส (Universidad de Buenos Aires) เป็นผู้สนับสนุนหลักการบริหารเศรษฐกิจระดับมหาภาคตามทฤษฎีของ John Bernard Keynes และยังนิยมชมชอบทฤษฎี Marxism ซึ่งเคยเขียนบทความสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวในวารสารของอาร์เจนตินาและ ตปท. ด้วย ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายการยึดคืนกิจการ YPF ของวุฒิสภา นาย Kicilloff ชี้แจงว่า เมื่อเกิดวิกฤตสิ่งที่เลวร้ายที่สุด คือ การโยนความผิดให้รัฐเป็นตัวปัญหา เนื่องจากรัฐมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดอุปทานและการลงทุน ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนภายในประเทศ ในขณะที่ บริษัทผู้ผลิตน้ำมันจะคำนึงถึงแต่ผลกำไร และพยายามกดดันให้รัฐบาลสนับสนุนการขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

5.  ถึงแม้การยึดคืนหุ้นกิจการ YPF โดยแถลงว่าจะ ไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยให้บริษัท Repsol ของรัฐบาลอาร์เจนตินาจะส่งผลกระทบต่อ คสพ. กับสเปน  และภาพลักษณ์ของอาร์เจนตินากับนานาประเทศ แต่ประชาชนภายในประเทศส่วนใหญ่ รวมถึงนักการเมืองจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านต่างๆ ยกเว้นนักการเมืองจากพรรค Pro ซึ่งมีนาย Maurico Macri ผู้ว่าการกรุงบัวโนสไอเรส เป็นหัวหน้า กลับเห็นชอบกับการยึดคืนหุ้นกิจการ YPF ซึ่งจะเห็นได้จากเสียงสนับสนุนในรัฐสภา โดยทุกฝ่ายเห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติของอาร์เจนตินาเป็นของประชาชนทุกคนและรัฐบาลอาร์เจนตินาควรเป็นผู้ดูแลและรักษาผลประโยชน์เอง อย่างไรก็ดี มี ผชช. บางรายวิพากษ์วิจารณ์ว่า ในขณะที่ รัฐบาลยึดหุ้นร้อยละ 51 มาจากบริษัท Repsol แล้ว รัฐบาลจะดำเนินการอย่างใดต่อกับหุ้นส่วนที่เหลือที่ครอบครัว Eskenazi ชาวอาร์เจนตินาถืออยู่อีกร้อยละ 25

6. ก่อนการเสนอร่างกฎหมายยึดคืนกิจการ YPF หลายฝ่ายเห็นว่า บริษัท Repsol น่าจะรู้ตัวดีว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากรัฐบาลจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัด Chubut, Neuquén และ Mendoza ต่างทยอยยกเลิกสัมปทานที่มอบให้กับบริษัท YPF นับ ตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งกับรัฐบาลเมื่อต้นปี 2555 เป็นต้นมา ในขณะเดียวกัน ผชช. หลายคนเห็นว่า การยึดคืนหุ้นกิจการ YPF จากบริษัท Repsol นอกเหนือจากเป็นการสร้างกระแสชาติ นิยมขึ้นมาใหม่ (Re-nationalism) และเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว รัฐบาลอาร์เจนตินาตระหนักถึงความสำคัญและผลประโยชน์จากการค้นพบแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ของบริษัท YPF ในจังหวัด Neuquén ที่ชื่อว่าแหล่ง “Vaca Muerta” เมื่อช่วงปลายปี 2553 อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายเห็นว่า การขุดเจาะและผลิตน้ำมันจากแหล่งดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและเทคโนโลยีพิเศษ ดังนั้น ประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามต่อไป คือ รัฐบาลอาร์เจนตินาจะดำเนินการอย่างใดหรือจะมอบสัมปทานให้กับบริษัทอื่นใดเป็นผู้ดำเนินการแทน (ผู้บริหารของบริษัท Exxon Mobile ได้เข้าพบกับนาย Julio De Vido รมว. กระทรวงการวางแผนและการลงทุน และนาย Axel Kicilloff เมื่อสองสัปดาห์ก่อน เพื่อแสดงความสนใจและเจรจาเงื่อนไขการลงทุน)

7. ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท Repsol นาย Miguel Martinez ผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท Repsol ชี้แจงว่า บริษัทได้เริ่มขั้นตอนทางกฎหมายที่จะฟ้องร้องรัฐบาลอาร์เจนตินาให้ชดเชยค่าเสียหาย โดยบริษัท Repsol จะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่นาย Martinez ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในชั้นนี้

8. สำหรับการแต่งตั้งนาย Miguel Galuccio เป็นผู้บริหารคนใหม่ของบริษัท YPF ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกฝ่าย เนื่องจากนาย Galuccio เป็นคนรุ่นใหม่ (อายุ 44 ปี) ที่มีประสบการณ์สูง ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท Schlumberger สิ่งแรกที่นาย Galuccio รีบดำเนินการเมื่อเข้ารับตำแน่งเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2555 คือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมให้บริษัท YPF สามารถขยายการลงทุนและแข่งขันกับประเทศอื่นๆ โดยนาย Galuccio ได้วางเป้าหมายว่า จะเสนอแผนงานภายในเวลา 100 วันแรกของการทำงาน ซึ่งสะท้อนถึงการทำงานอย่างเป็นระบบและความมุ่งมั่นของนาย Galuccio ทั้งนี้ หลายฝ่ายหวังว่า นาย Galuccio จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกรัฐบาลหรือนักการเมืองแทรกแซง

9. ถึงแม้มี ผชช. บางรายวิเคราะห์ว่า การยึดคืนกิจการ YPF จากบริษัท Repsol ในครั้งนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนจาก ตปท. ในอาร์เจนตินามากนัก อาทิ ธนาคาร BBVA ของสเปนยังยืนยันที่จะขยายการลงทุนในอาร์เจนตินาต่อไป แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การกระทำของรัฐบาลอาร์เจนตินาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลอาร์เจนตินายึดมั่นที่จะดำเนินนโยบาย การต่างประเทศเป็นสันโดษ โดยไม่คำนึงถึง ความสัมพันธ์ รปท. มากนัก

 สนเทศเศรษฐกิจ

Argentine inflation decelerates for the second consecutive month with a rate of 3.1%
Uruguayan economy is in stagnation and with rising risk of recession
Argentine Country Risk exceeds 900 points and breaks the record.
Argentina eliminates import duties for solar panels for 2019
IMF sees deeper recession in Argentina, according to its World Economic Outlook Report
Argentine government reduce import tariffs for products that are not manufactured in the country
Macri asks IMF for early release of stand-by loan funds
Argentina implements the Single Window for Foreign Trade (VUCE)
Toyota will produce cars in Argentina using only renewable energies
Argentine industry fell 8.1% in June 2018
President Macri acknowledges inflation will hit 30 percent in 2018
Buenos Aires ranks 2nd in the Top 10 Bitcoin Cities in The World
Nissan invests US$600 Million to produce pickups in Córdoba, Argentina
Argentine government reduces tariffs to 2% to import automobile parts
Argentine Peso Jumps After Central Bank Acts to Reverse Sentiment
Argentina stocks fall most since 2014 amid emerging markets selloff
Argentina to Join Widely Watched Emerging Markets Index By MSCI
Argentina stocks see worst one-day drop since 2014
IMF Reaches Staff-Level Agreement with Argentina on a Three-Year, US$50 Billion Stand-By Arrangement
Entre Rios celebrates the exports of citrus to Thailand
Macri says Argentina’s currency crisis is over
Argentina will take loan from the IMF again: Macri announced that he started the conversations with the IMF
Argentina hikes interest rates again as peso slumps
Argentina central bank sells $1.472 bln, largest intervention in years
Southeast Asian region has more participation in Argentina’s exports
Argentina’s food and beverage industries search for business in Thailand and Vietnam
Openbank, Santander’s Online Banking Platform, Will Open in Argentina
Argentina Eyes $500 Million Rail Project to Boost Shale Play
Argentina's Defense of the Peso Makes Its 27% Rates More Tempting
New food products of vegetable origin approved for export to Indonesia
You Will Soon Be Able to Buy and Sell US Dollars Everywhere (Including Supermarkets and Kioskos)
US Dollar Shies Away From AR $20 Mark
China Says (Historic) ‘Yes’ to More Argentine Meat
Argentina’s government starts to eliminate non-automatic import licenses
Philippines investments for La Plata port
Singapore to purchase more argentine meat
Whirlpool Completes Manufacturing Facility Expansion in Argentina
Argentina Congress Passes Law to Fight Corporate Corruption
Argentina among the 5 most fragile countries exposed to higher interest rates, according to S&P
Soros, Cohen Back App to Lure Cash From Argentine Mattresses
Singapore opens its market for uruguayan beef
Uruguayan Central Bank to Test Digital Currency
Argentina’s Foreign Minister met Hyundai and Posco Daewoo’s CEOs’ in Busan, South Korea
Argentina increases cooperation with Australia and East Asian countries
An electrical bus Chinese company would be settled in Córdoba
Paraguay aims to be a business center during Mercosur chairmanship
Argentina approves construction of Chinese-financed dams in Patagonia
Argentinian Vice-PM to Visit Morocco, Seeking Stronger Ties with ‘Strategic’ Ally
Taiwan, Paraguay to Sign Historic Trade Deal to Reinforce Bilateral Ties
Argentine peso drops to fresh low over Kirchner comeback fears
Argentine Foreign Minister hails Vietnam development achievements
Uruguay Close to Landing an Opening to Japanese Meat Market
Paraguay Seeks to Boost Trade with Taiwan
Foreign Investors in Uruguay Tout Its Bright Future
Argentina announces surprise sale of 100-year bonds
Argentina misses out on MSCI upgrade to emerging market status
Argentina ‘ripe’ to reclaim emerging market status
AIIB approves membership of Argentina, Madagascar, Tonga
Argentina signs mining deal to unify regulations, attract investment
Germany's Merkel-EU Must Compromise to Get Trade Deal With Mercosur
Argentina and UK agree to implement the trade and investment March MoU
First shipment of Argentine beef to the Philippines departed
US dollar exchange rate raises and reaches $16,41
Nissan assures Macri production in Argentina will start in 2018
Macri Signs Investment and Financing Agreements for US $15 Billion With Chinese President Xi Jinping
Argentina's Macri arrives in Japan on two-day visit
Macri begins official visit to China and attends development forum with 27 world leaders
Macri arrives in Dubai and will meet local Prime Minister
Italian President Sergio Mattarella’s Visit To Argentina
Government of Argentina reduces import taxes for eco-friendly cars
Argentina promotes sales to China through e-commerce Alibaba
Trump Praises Argentina’s Macri during White House Meeting
President of Argentina Mauricio Macri will visit Japan on May
Dubai Chamber participates in trade mission to Latin America
Chinese group Dongfeng to establish first electric car factory in Argentina
US dollar exchange rate continues to fall in Argentina
Meeting between Foreign Minister of the Republic of Singapore and MERCOSUR Chancellors
Standard & Poor’s upgrades Argentina as outlook improves
Seaborn Networks and Grupo Werthein to build a new submarine fiber optic cable system connecting Argentina and Brazil, with onward connectivity to the US
USD dollar exchange rate near its lower value in 2017 in Argentina
iPhones To Hit Argentine Store Shelves In April
World Economic Forum Latam 2017 will be held in Buenos Aires
Local industrials criticize Minister of Energy for favoring foreign enterprises
PayPal lands in Argentina in alliance with COMAFI Bank
Argentina and Singapore hold the II Meeting of Political Consultations in a new stage of bilateral relationship
Moody's changes outlook on the Government of Argentina's B3 rating to positive from stable; ratings affirmed
The US dollar is still in free fall in the Argentine Republic
Argentina to export beef to Philippines
South Korea-Mercosur Trade Talks to Launch in 1st Half of the year
The Government evaluates to reduce the tariffs on the importation of mobile phones
Economic and Financial Forum 2017
Argentina to eliminate tariff on computers, tablets
Investments Forum Mendoza 2017
Industrialists ask for multiple exchange rate and one dollar for export
IDB to Finance YPF Wind Farm in Southern Argentina
China Rues New Anti-Dumping Measures by Argentina
Japanese PM Abe Backs “Free and Open” Economic Policies of Argentina’s Macri
Uruguay Is a Gateway to Mercosur for Chinese Trade, Official Says
Argentina: Soy oil sales to China plunge 97%
Argentina: Bills to finance start ups, facilitate registration on the works
Argentina Nearly Doubles Fruit Exports to Indonesia in 2016
Argentina Invites China to Join Its Transport System Overhaul
Argentina Looks towards China to Revive Its Mining Sector
รัฐบาลอาร์เจนตินาจัดงาน Argentina Business and Investment Forum (CEOs Forum)
ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเข้าร่วมประชุม G20 Summit 2016 ณ เมือง Hangzhou ประเทศจีน
ข้อมูลด้านพลังงานและแร่ลิเธียม (Lithium) ของอาร์เจนตินา
รัฐบาลอาร์เจนตินาประกาศยกเลิกการจัดเก็บภาษีส่งออกแร่ธาตุทั้งประเภทโลหะและอโลหะ
Argentina: General Electric (GE) vows US$10B investment as gov’t promotes country on Wall Street
Argentine Gov't Touts "Opportunities" for Foreign Investors
Argentina: US investment to reach US$20B in two years
Forum on Investment and Business in Argentina (September 2016)
India and Mercosur Exchange Product Lists to Widen Tariff Preferences
Uruguay to Attend China Fair Seeking Infrastructure Investment
Uruguay to Sign Free Trade Agreement with Chile
PAE to invest US$1.4B in Argentina this year
Argentine gov’t eyes UK for investment in key areas
Whirpool to open plant in Argentina
Argentine President ends EU tour with investment promises
Argentina’s nuclear deal with China greenlighted
YPF (Argentine state-owned energy company) signs deal with General Electric to invest in Tucumán province
Argentina to Discuss Barriers in Agricultural Exports at G20 Meet
Uruguay Looks to Africa to Make Up Fall in Exports
Foreign Companies in Uruguay Are Satisfied with Business Climate
Argentine government Unveils Renewable Energy Plan to Create 8,000 Jobs
Chilean forestry firm Masisa to invest more in Argentina
Monsanto suspends soybean tech in Argentina
Italian business delegation arrives in Argentina
Uruguay Generates 100% of Energy from Renewable Sources
Latin America Shows Interest in China in Asia's Largest Food Exhibition
Argentine government begins ‘roadshow’ to sell bonds
Petrolera Amerisur to Resume Search for Oil in Paraguay
First Car Fully Assembled in Paraguay Debuts
Uruguay Pursues Solar-Power Industry
US investments in Argentina set to triple, says AmCham
YPF seeks to raise U$1B with new bond
Argentine Auto Production Plunges 25%
Spain’s Gamesa to Build Wind Farm in Uruguay
US firms: Obama’s visit to Argentina will boost investment
Argentina, Hedge Funds Reach Agreement on Debt
Uruguayan Company Awarded Oil Exploration Contract
Argentina: President Macri announces elimination of mining export duties
Standard & Poor’s ups Argentina’s rating
Exports fall 21% in Uruguay
Norway’s Statoil Acquires 15% Stake in Total Offshore Block in Uruguay
สรุปสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในอาร์เจนตินาปี 2558 และแนวโน้มปี 2559
รัฐบาลใหม่ของอาร์เจนตินาประกาศยกเลิกการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ
นาย Mauricio Macri ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอาร์เจนตินา
บริษัท YPF และ DOW Chemical ร่วมทำข้อตกลงโครงการก๊าซธรรมชาติ
รมว.พลังงานอาร์เจนตินาประกาศลดอุดหนุนค่าไฟฟ้าและก๊าซ
รบ.ใหม่ของอาร์เจนตินาประกาศยกเลิกและลดข้อจำกัดในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
Brazil, Uruguay Liberalize Trade in Auto Sector
Uruguay’s Exports Fall 11.7%
BBVA Revises 2016 Growth Forecast for Uruguay Downward to 1.5%
Foreign investors optimistic about the newly elected president Macri
Argentina, China seal US$15B nuclear deal
Sacyr-Led Consortium Wins Road Contract in Uruguay
Companies Flee Brazil for Paraguay’s Greener Pastures
Over 2 Million Tourists Visit Uruguay
Foreign Direct Investment in Latin America Falls 21%
Argentina: Tourism abroad soars 24.8 percent in August
UN improves economic outlook for Argentina
Nissan Establishes Subsidiary in Argentina
Argentina: Trade with Brazil plunges 16% this year
Velcro Companies Opens New Production Facility in Uruguay
16 Companies from Uruguay at Tech Fair in San Francisco
Wine Tourism Touted as Growth Area for Latin America
Uruguay ranks first as prime location for installing Shared Services Centers.
Vietnam, Argentina step up trade, investment relations
Argentina: Car production drops over 8% in July; sales grow 3.7%
Uruguay Spends $2.6 Billion to Become South America Wind Leader
Argentina agrees to lift trade restrictions with EU on Dec. 31
Argentina: Beef exports to China soaring
Uruguay looking to increase trade and investments with India
Argentina: Car sales rise 5.6% and break negative trend
USDA takes first step to import beef from Brazil, Argentina
Argentina: Construction recovery already creating jobs
Argentina: Industrial activity drops 0.3% in May, says INDEC
Dutch Firm Trafigura Invests $350 Million in Argentina
Ford vows to invest US$220M in Argentina
Argentina: Foreign investment plunges
Argentina: Economy grew 2% in March
Uruguay Aims to Invest 1 Percent of GDP in Science and Technology
YPF Finds Oil Field in Southern Argentina
Chery Closes Factory in Uruguay after fall in Demand from Brazil and Argentina
Argentina: US$600M investment for YPF
Argentina: Exports to China soar 50% in first quarter
Argentina: Advances to strengthen fisheries cooperation with China
IDB finances Valentines and Colonia Arias wind farms in Uruguay
Buenos Aires real estate sales rise 24% in March
Uruguay's meat exports in four months total 550m with beef the main item, 454m
Development Bank Readies $500M Infrastructure Fund for Uruguay
Argentina Sells $1.4 Billion in Bonds
Zach Schreiber Raises $486 Million to Invest in Argentina
Argentina: Supermarket, shopping mall sales up in March
Russia and Argentina Sign Several Cooperation Agreements
Argentina: Trade surplus drops 33% in March
Argentina: Honda sees hike in vehicle output
Renault-Nissan Spends $600 Million to Build Trucks in Argentina
Argentina: Motorcyle sector sees slight recovery in March
Spain’s Sacyr Joins Bidding for Road Project in Uruguay
Argentina’s fishing industry seeks to expand US sales
Argentina: Trade plunges 25 percent in February
Uruguay Bets on Cruise Business to Drive Tourism
Argentina and Mexico Sign New 4-Year Automotive Trade Deal
Influx of Tourists to Uruguay Grows 11.6%
Renault will build Logan, Sandero and Sandero Stepway in Argentina
Argentina to build drones for defense
AmCham CEO says US businesses plan to invest u$s 20 billion per year in Argentina
Uruguay Seeks Finnish Investment in Timber Industry
Azerbaijan Lawmakers Begin South American Tour in Paraguay
Funding for Uruguay’s Biggest Wind Farm to Come from German Banks, Trust
Argentina: Foreign tourists rise 9 percent in January
YPF hopes for more investment
Argentina: Auto production drops 13.9 percent in February
Argentina: Auto sales plunge 28 percent
Uruguay Mulls Powdered Milk Plant to Supply Cuba
Argentina’s YPF Says Net Income Rose 58% in 2014
Argentina: Industrial output drops 2.1 percent
Claro to invest US$2.7 billion in Argentina
Argentina: Exports plunge 18% to lowest level since 2010
Argentina: January inflation at 1.1%
Argentina: Underemployment rises
Argentine seafood exports reach 1.6bn dollars in 2014; squid and shrimp main items
Carlos Slim sells some of his stake in YPF
Argentina: Foreign investment drops 60 percent
Argentina Signs an Agreement with Germany to Advance Debt-Refinancing Plan
Argentina’s YPF, China’s Sinopec to Join in Oil-and-Gas Projects
Argentina: Restrictions on imports to continue this year
Argentina: Trade surplus last year is worst since 2001
Uruguay: 'Hundreds of millions of barrels' likely onshore"– Minister says
Argentina: YPF oil production up 8.7%
Argentina’s Foreign Reserves Grow Thanks to Influx of Chinese Funds
Philippine investments in Argentine ports
German Wind-Powered Ship Arrives in Uruguay
Argentina: New car sales plunge 42 percent in Dec.
Paraguayan beef exports continue to set records
Argentina’s Sancor to Export Baby Formula to China
Argentina: GDP down 0.8% in third quarter of 2014
Argentina Cuts Fuel Prices 5%
Argentina: Trade surplus down 34%
Telefonica Begins 4G Rollout in Argentina
Argentina: Reserves revert to January levels
Spain’s Abengoa Wins Contract for Power Project in Argentina
Argentina sees biggest export plunge in region
Argentina: November inflation at 1.1%
IMF: Uruguay will grow less
IDB loan for Uruguay to promote quality investments and exports
Argentina: Shell and Total to invest US$550 million in shale pilots
Argentina: Trade surplus plunges 39% in October
China to Import Sorghum from Argentina
British minister underlines business opportunities for UK companies in Paraguay
Canada’s Goldcorp to Inaugurate Argentine Gold, Silver Mine in February
Argentina: Unemployment grows to 7.5 percent
Argentina: Inflation clocks in at 1.2% in October
Argentina seeks US$1bn financing with dollar-linked bond
Petrobras Argentina Plans to Invest $622 Million in Gas Exploration
Atanor Chemical Corporation Plans to invest US$ 100 million in hydrocarbons and mining
Argentina: New car registrations fall 40% in October
China’s CSR Sifang to Set up Shop in Argentina
US Helping Paraguay Strengthen Revenue Management
Fitch downgrades Argentina's Par bonds ratings to 'D'
Argentina, China Activate Currency-Swap Deal
Honda to invest $29.5 mn to launch production of new mini SUV in Argentina
Oil discovery in Paraguay
South Korea’s Posco to Invest $230 Million in Argentine Lithium Project
Argentina: Foreign direct investment drops 100%
Argentina: INDEC reveals fall of 1.2% in August economic activity
Argentina: Grain exports will rise 5% this year
Argentina: Trade surplus drops 44% in September
Uruguay aims to attract oil majors for offshore investments
Argentina: Central Bank sets more controls on importers
Argentina: Number of foreign tourists up 20.9%
India and Argentina Hold Business Meeting to Strengthen Ties
Argentina: Inflation hits 1.4% in September
Paraguay’s President Seeks Taiwan Investment for Mutual Benefit
Economic agreements between Argentina and Russia
Argentina: Railway gets US$ 370M from China
Argentina: A Russian mission promises to invest in shale gas and oil
Argentina: Industrial production dips 2.3% in August
Argentina promoted its fish products at the sector’s largest trade fair in South Korea
Argentine fruits and vegetables try to win over the Chinese market
Whoever wins Uruguayan election, no major changes in policy, says US bank
Argentina: New car sales plunge 31% in September
Argentina suffers drop in foreign trade
USDA Authorizes “Uruguay Open Range Beef” Sale In The US
Bilateral trade between Argentina and China is rising after swap
Paraguay eyes Korean investment
Uruguay's Mujica opens new paper plant
Singapore Olam International will invest 80m in dairy processing facility in Uruguay
China to send up to US$800M for reserves
Argentine seafood exports up 3.9% in value and 3% in volume in first half of 2014
YFP discovers new oil reserve near Mendoza
Billionaire Soros buys 3.5 stake in YPF
Uruguay offers 'tremendous guarantees' and is a 'decent country' Mujica tells US investors
Uruguay oil and gas summit schedules for next November
NGEx, Pan Pacific Copper to invest USD 17.6 million in mineral exploration in Argentina
Uruguay seeks foreign investments to develop renewable energy
Food companies seek to bolster exports to Brazil at Exposuper 2014
YPF confirms gas field discovery in Mendoza
Argentina and China agreed investments for USD 7.5 billion
Trade mission to China showcases Argentine exports
Toyota announced an important investment in Argentina
Argentine wineries pursue ways to capitalize on growing consumption of wine in Asia
EU grants ‘feed-lot quota’ to Argentina
The Newsan Group will invest $ 5.5 million to produce smartphones of Motorola in Tierra del Fuego
General Motors will build in Argentina an engine plant
Vietnam opens its market to Argentine products
Mercosur and EU Draw Closer
Uruguay, Paraguay and Bolivia private sectors unite to combat Mercosur protectionist policies
อาร์เจนตินาผ่อนปรนกฎระเบียบเพื่อดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหรรมน้ำมัน
Singapore wants to invest in the country
เขตส่งเสริมธุรกิจประเภทเทคโนโลยีแห่งกรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Technology District
ซัมซุงจะผลิตแท็บเล็ตในจังหวัด Tierra del Fuego
จีนซื้อบริษัทส่งออกธัญพืชยักษ์ใหญ่ในอาร์เจนตินา
สถิติการค้าไทย - ปารากวัย ปี 2556
สถิติการค้าไทย - อุรุกวัย ปี 2556
แผนยุทธศาสตร์ Uruguay Logistics Hub article
ปธน. Cristina Fernández de Kirchner ประกาศเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ประชาชน article
อาร์เจนตินาออกมาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนคนรับใช้ article
บริษัท Vale SA ของบราซิลระงับการดำเนินกิจการเหมืองแร่โปแตซในอาร์เจนตินา article
ความขัดแย้งกับบริษัท YPF article
สภาวะภัยแล้งในอาร์เจนตินา article
การเข้าร่วมประชุม G20 ของ ปธน. อาร์เจนตินา article
แผนกลยุทธ์ด้านเกษตรในระยะ 9 ปีข้างหน้า article
Argentina’s government starts to eliminate non-automatic import licenses
Economic outlook
Economic outlook
Economic outlook
Economic outlook
รัฐสภาเห็นชอบการจัดตั้งธนาคารกลางแห่งอเมริกาใต้ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.