ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


จังหวัด Tierra del Fuego article

1) ผลการดำเนินโครงการโดยสรุป สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้การดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจังหวัด Tierra del Fuego ระหว่างวันที่ 17-22 ก.ย. 2553 ซึ่งทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯประสบผลสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดจนได้เผยแพร่ข้อมูลและมอบเอกสารข้อมูลและแผ่นซีดีเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของเมือง Ushuaia และเมือง Rio Grande จังหวัด Tierra del Fuego และที่เมือง El Calafate จังหวัด Santa Cruz จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่งได้แก่ 1) รัฐบาลจังหวัด Tierra del Fuego 2) รัฐบาลเมือง Ushuaia 3) สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของจังหวัด Tierra del Fuego 4) การเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในเมือง Real Grande 5) สมาคมหอการค้าและสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมือง Ushuaia 6) รัฐบาลเมือง El Calafate จังหวัด Santa Cruz และ 7) สมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมือง El Calafate

   1.1) การพบปะกับนาง María Fabiana Ríos ผู้ว่าการจังหวัด Tierra del Fuego
   - เอกอัครราชทูตฯแสดงความขอบคุณนางMaría Fabiana Ríos และจนท.ของรัฐบาลจังหวัดTierra del Fuegoที่ให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมความสามารถของนางMaria Fabiana Rios ซึ่งเป็นสุภาพสตรีเพียงคนเดียวและคนแรกในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการจังหวัดเอกอัครราชทูตฯชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจังหวัดTierra del Fuego ว่าเนื่องจากรัฐบาลอาร์เจนตินามีนโยบายให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในจังหวัดดังกล่าวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการขุดเจาะน้ำมันหรือ Hydrocarbon จึงมีความสนใจที่จะเดินทางไปแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการจัดทำแผนยุทธ ศาสตร์การบุกเบิกตลาดใหม่ของนักธุรกิจไทยต่อไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯได้ดำเนินโครงการฯเช่นเดียวกันนี้กับจังหวัด Mendoza เมื่อเดือน ก.ค. 2553 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
        
   - ผู้ว่าการจังหวัด Tierra del Fuego ชี้แจงว่าจังหวัดTierra del Fuego เป็นจังหวัดใหม่ซึ่งได้สถาปนาเป็นจังหวัดเมื่อปี2533 มีรายได้ต่อหัวประชากร (GDP per capita) ของจังหวัดสูงเป็นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดบัวโนสไอเรสรัฐบาลออกกฎหมายพิเศษ (Law No. 23.775) เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Rio Grande โดยมีบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนจากเกาหลีใต้ไต้หวันจีนเยอรมันญี่ปุ่นบราซิลและรัสเซียมีการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติภายในจังหวัด นอกจากนี้ มีการปลูกและส่งออก Peat Bog จำนวนมากไปที่ประเทศเม็กซิโกและโคลอมเบียเพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูกดอกกล้วยไม้ ในขณะเดียวกันเมือง Ushuaia ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและมีท่าเรือที่สำคัญสำหรับเดินทางไปขั้วโลกใต้ (Antarctic) ซึ่งรัฐบาลจังหวัด Tierra del Fuego มีแผนการที่จะพัฒนาท่าเรือดังกล่าวให้มีความทันสมัยและรองรับกับจำนวนเรือที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป
        
   - ผู้ว่าการจังหวัดฯให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อ 30 ปีที่แล้วร้อยละ80 ของประชากรของจังหวัดเป็นชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวชิลีรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวอาร์เจนตินาย้ายมาอาศัยอยู่ที่จังหวัด Tierra del Fuego มากขึ้นปัจจุบันร้อยละ90 ของประชากรเป็นชาวอาร์เจนตินาในขณะที่มีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นระบบสาธารณูปโภคยังมีไม่เพียงพอที่จะรองรับ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของรัฐบาลจังหวัดภายหลังเสร็จสิ้นการหารือผู้ว่าการจังหวัดฯได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับพิเศษแต่งตั้งให้เอกอัครราชทูตฯเป็นอาคันตุกะกิตติมศักดิ์ (honour visitor) ของจังหวัด Tierra del Fuego และมอบกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวให้เอกอัครราชทูตฯไว้เป็นของที่ระลึกซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
 
1.2) การพบปะกับนาย Federico Sciuranoนายกเทศมนตรีเมือง Ushuaia
- เอกอัครราชทูตฯเคยเดินทางไปเมือง Ushuaia เมื่อเดือนพ.ค. 2551 ในฐานะนักท่องเที่ยวซึ่งมีความประทับใจเป็นอย่างมากกับธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวรอบๆเมืองการเดินทางมาUshuaia ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสในการค้าและการลงทุนภายในจังหวัด Tierra del Fuegoสืบเนื่องจากนักธุรกิจไทยมีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศแถบลาตินอเมริกามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเทศอาร์เจนตินา
 
- นายกเทศมนตรีเมือง Ushuaia แสดงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทุนภายในเมือง Ushuaia และจังหวัด Tierra del Fuegoตามความประสงค์ของฝ่ายไทยนอกเหนือจากการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการขุดเจาะน้ำมันหรือ Hydrocarbon นายกเทศมนตรีฯมีความสนใจที่จะร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวกับฝ่ายไทยโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้นและการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน Tour Operator
 
      1.3) การพบปะกับนาย Fabio A. Delamata เลขาธิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกระทรวง เศรษฐกิจ ของจังหวัด Tierra del Fuego
      - นาย Delamata อธิบายให้คณะทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด Tierra del Fuego ว่าเมื่อประมาณปีค.ศ. 1972 สหประชาชาติมีท่าทีปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจอธิปไตยของอาร์เจนตินาเหนือพื้นที่จังหวัด Tierra del Fuego และหมู่เกาะ Malvinas เนื่องจากดินแดนดังกล่าวทั้งสองไม่มีกฎหมายทางการค้าและภาษีอีกทั้งยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เท่าที่ควรร้อยละ 75 เป็นผู้ลี้ภัยชาวชิลีที่หลบหนี้รัฐบาลเผด็จการมาตั้งรกรากในสมัยนั้นรัฐบาลอาร์เจนตินาจึงมีความห่วงกังวลที่จะสูญเสียดินแดนดังกล่าวให้แก่ชิลีต่อมาเมื่อปีค.ศ. 1983 รัฐบาลอาร์เจนตินาได้ออกกฎหมายเพื่อจัดตั้งอุตสาหกรรมภายในจังหวัดTierra del Fuego เพื่อส่งเสริมให้ชาวอาร์เจนตินาย้ายมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดดังกล่าวมากขึ้นเพื่อปกป้องการสูญเสียดินแดนให้แก่ชิลี
 
- นาย Delamata ชี้แจงว่าปัจจุบันเมืองRio Grande เป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศถึงแม้รัฐบาลอาร์เจนตินาจะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีรายได้แต่รัฐบาลกลางยังควบคุมประเภทและชนิดของการลงทุนเช่นประเทศจีนประสงค์จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากก๊าซ (ปุ๋ยยูเรีย)แต่มีบริษัทอาร์เจนตินาที่ผลิตปุ๋ยดังกล่าวแล้วที่เมืองBahia Blanca จังหวัดบัวโนสไอเรสจึงไม่ได้สามารถลงทุนในสาขาดังกล่าวได้ดังนั้นนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลจึงไม่ค่อยดึงดูดชาวต่างชาติได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ดีนายDelamata เห็นว่าจังหวัดTierra del Fuego มีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติอาทิไม้หลากหลายชนิดที่สามารถนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะไม้ที่คล้ายคลึงกับไม้เชอรี (lenga)และต้นpeat bog ซึ่งใช้ในการเพาะปลูกดอกกล้วยไม้และใช้แก้ไขปัญหาน้ำมันรั่ว (oil spill) ซึ่งญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับการขุดเจาะและสำรวจน้ำมันภายในจังหวัด Tierra del Fuego พบว่ามีเพียงแต่ก๊าชธรรมชาติเท่านั้นยังไม่มีการค้นพบน้ำมันซึ่งรัฐบาลจังหวัดTierra del Fuego กำลังเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาประมูลในการการขุดเจาะและสำรวจน้ำมันในพื้นที่ (CA12) ตลอดจนการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ
 
- เอกอัครราชทูตฯแสดงความขอบคุณนาย Delamata ที่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาหากมีโอกาสจะนำคณะนักธุรกิจไทยมาเยือนจังหวัดTierra del Fuegoเพื่อสำรวจโอกาสทางด้านการค้าและการทุนตามที่นายDelamata แนะนำ
 
   1.4) การเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในเมือง Rio Grande
   - ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนาย Delamata พาคณะเยี่ยมชนเขตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในเมือง Rio Grande โดยเข้าเยี่ยมชนบริษัท BGH และบริษัท Brightstar ซึ่งบริษัท BGH มีโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง Rio Grande มีพนักงานมากถึง 50,000 คนแบ่งกันทำงานเป็นเวลา3 กะโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือให้แก่บริษัท Motorola, Sony-Ericsson, Samsung ตลอดจนยี่ห้อHuawei ของจีนเพื่อจำหน่ายภายในประเทศนอกจากนี้บริษัท BGH ยังผลิตเครื่อง Microwaveโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศและจอคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Samsung ซึ่งนำเข้าชิ้นส่วนมาจากประเทศไทย
 
- ต่อมาคณะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท Brigthstar ซึ่งผลิตมือถือยี่ห้อ LG,Motorola และ Samsung และพบปะกับนาย Santiago Cresta ผู้จัดการโรงงานของบริษัท Brightstar นาย Cresta ชี้แจงว่าร้อยละ 90 ของชิ้นส่วนนำเข้ามาจากเกาหลีใต้และจีนโดยจะนำเข้ามาทางกรุงบัวโนสไอเรสและส่งต่อมาโดยรถบรรทุกเพื่อนำมาประกอบที่เมือง Rio Grande เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะส่งกลับไปเก็บไว้ที่กรุงบัวโนสไอเรสขั้นตอนในการผลิตใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์ก่อนถึงมือผู้ใช้ปัจจุบันบริษัทผลิตมือถือโดยเฉลี่ย 464,000 เครื่องต่อเดือนดังนั้นภายใน1 ปีจะสามารถผลิตได้ประมาณ 6-7 ล้านเครื่อง
 
- จากการสอบถามนาย Delamata ทราบว่าพนักงานของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ Rio Grandeจะได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่สูงกว่าพนักงานในตำแหน่งเดียวกันที่ทำงานอยู่ที่กรุงบัวโนสไอเรสมากเนื่องจากบริษัทจะต้องชดเชยให้กับสภาพความเป็นอยู่ที่ทุรกันดารและห่างไกลจากเมืองหลวง
 
1.5) การพบปะกับสมาชิกสมาคมหอการค้าและสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมือง Ushuaia
- อัครราชทูตที่ปรึกษาฯชี้แจงว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศในแถบลาตินอเมริกามากขึ้นโดยอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในประเทศหลักที่ไทยให้ความสำคัญโดยเฉพาะความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับภูมิภาคระหว่าง ASEAN กับ MERCOSUR ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและประเทศสมาชิกอื่นๆของอาเซียนกำลังให้ความสนใจที่จะจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับ MERCOSUR การเดินทางเยือนจังหวัด Tierra del Fuego ในครั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่นักธุรกิจไทยซึ่งข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบุกตลาดใหม่ของนักธุรกิจไทยต่อไป
 
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ชี้แจงให้สมาชิกของสมาคมหอการค้าและสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมือง Ushuaia ทราบว่าประเทศไทยและประเทศอาร์เจนตินามีขนาดของเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันการค้าระหว่างทั้งสองประเทศก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 8 เดือนของปี 2553 มีการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70 ส่งผลให้ไทยเป็นคู่ค้าที่มีความสำคัญสูงสุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นอันดับสี่ในภูมิภาคเอเชียรองจากจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตามลำดับอย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับการค้ารปท.ของประเทศไทยทั้งหมดหรือการค้ารปท.ของอาร์เจนตินาทั้งหมดการค้าระหว่างทั้งสองประเทศยังมีสัดส่วนที่น้อยมากหรือประมาณร้อยละ 0.1 ของการค้ารปท.ทั้งหมดซึ่งมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมาก
 
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์เห็นว่าสมาชิกของสมาคมหอการค้าฯส่วนใหญ่ยังมีความรู้ เกี่ยวกับประเทศไทยค่อนข้างจำกัดจึงเชิญชวนให้ติดต่อกับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงบัวโนสไอเรสหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ส่งออกสินค้าไทยและงานเทศกาลแสดงสินค้าต่างๆที่จัดขึ้นภายในประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกของสมาคมหลายรายที่สนใจเช่นผู้นำเข้าสินค้าอาหารสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้นำเข้าสินค้าของขวัญและของตกแต่งบ้าน
 
- เอกอัครราชทูตฯชี้แจ้งเพิ่มเติมว่าเนื่องจากปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันสูงมากทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียต่างให้ความสำคัญกับตลาดลาตินอเมริกามากยิ่งขึ้นดังนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯจึงริเริ่มโครงการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจังหวัด Tierra del Fuego ขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับนักธุรกิจไทย
 
- สมาชิกของสมาคมหอการค้าและสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมือง Ushuaia แสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับฝ่ายไทยมากขึ้นโดยเฉพาะมีผู้ประกอบการบางรายสนใจที่จะเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศไทยซึ่งทางผู้ช่วยทูตพาณิชย์พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
 
1.6) การพบปะกับนาย Héctor Javier Belloni นายกเทศมนตรีเมือง El Calafate จังหวัด Santa Cruz
- เอกอัครราชทูตฯชี้แจงว่าเคยเดินทางเยือนเมือง El Calafate แล้วจึงตระหนักดีถึงศักยภาพและโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถขยายความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวกับเมือง El Calafate ในขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีฯทราบดีว่าประเทศไทยก็มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวเช่นกันซึ่งหากทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งทางรัฐบาลเมือง El Calafate ยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในเรื่องดังกล่าว
 
1.7) การพบปะนาย Gerardo C. Goyenech ผู้จัดการของสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมือง El Calafate              
- นาย Goyenech ชี้แจงว่าสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมือง El Calafate มีสมาชิกอยู่ 118 บริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งแบ่งออกเป็น5 สาขาหลักได้แก่ 1) ธุรกิจการโรงแรม 2) ร้านอาหาร 3) Travel Agencies 4) บริษัทรถเช่าและ 5) ร้านขายของที่ระลึกซึ่งธุรกิจเหล่านี้สร้างรายได้หลักให้กับ El Calafate
 
- นาย Goyenech ชี้แจงเพิ่มเติมว่า El Calafate ตั้งอยู่ในบริเวณ Patagonic Corridor ซึ่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco-Tourism) ที่สำคัญของประเทศนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว El Calafate ยังมีชื่อเสียงทางด้านเนื้อแกะและการประมงสำหรับการประมงยังไม่มีผู้ที่สนใจลงทุนอย่างจริงจังทางด้านนี้
 
- อัครราชทูตที่ปรึกษาฯชี้แจงว่าสถานเอกอัครราชทูตฯมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายแลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวทั้งระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศและระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสำหรับภาครัฐไทยพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือFEALAC โดยประเทศไทยได้มอบทุนฝึกอบรมทางด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศสมาชิก FEALAC ซึ่งร่วมถึงประเทศอาร์เจนตินาเป็นประจำทุกปีหากทางสมาคมฯสนใจอัครราชทูตที่ปรึกษาฯขอแนะนำให้ติดต่อโดยตรงกับกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินาเนื่องจากจะต้องผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงดังกล่าวก่อนซึ่งผู้จัดการสมาคมฯแจ้งด้วยว่ากำลังประสานและจัดทำโครงการร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินาเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
 
- เอกอัครราชทูตฯชี้แจงว่าโครงการแลกเปลี่ยน Tour Operators ระหว่างประเทศไทยและเมือง El Calafate เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากที่ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันโดย Tour Operators เป็นผู้ออกค่าเดินทางเองแต่ค่าใช้จ่ายภายในประเทศรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมเสนอว่าสมาคมฯควรพบปะกับผู้แทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเดินทางไปเข้าร่วมงาน“Feria Internacional de Tourismo (FIT)” ซึ่งเป็นเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญของภูมิภาคลาตินอเมริกาในช่วงปลายเดือนต.ค. 2553 ที่กรุงบัวโนสไอเรสเพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวต่อไป
 
2) ปัญหาและอุปสรรค - การเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายในเมือง Rio Grande พร้อมทั้งข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯพบว่านโยบายของรัฐบาลอาร์เจนตินาที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนที่จังหวัด Tierra del Fuego แท้จริงแล้วยังจำกัดสินค้าอยู่เพียงไม่กี่ชนิดที่จะสามารถลงทุนได้อีกทั้งขั้นตอนในการขอใบอนุญาตยังถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลางซึ่งยังมีความยากลำบากและซับซ้อนหากมีสินค้าชนิดเดียวกันผลิตโดยผู้ประกอบการชาวอาร์เจนตินาอยู่แล้วก็จะไม่สามารถลงทุนได้นอกจากนี้สินค้าที่ผลิตในจังหวัด Tierra del Fuego ทั้งหมดจะเป็นการผลิตเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศอาร์เจนตินาเท่านั้นมิได้ส่งไปขายต่อในประเทศอื่นๆ
 
- ระบบสาธารณูปโภคและท่าเรือของ Ushuaia ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งยังไม่เอื้อต่อการลงทุนเท่าที่ควร
 
3)  ข้อเสนอแนะ ภายหลังที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจังหวัด Mendoza และ Tierra del Fuego พบว่าทั้งสองจังหวัดมีศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างมากทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐานทั่วไปและผู้คนท้องถิ่นซึ่งจังหวัด Mendoza มีศักยภาพที่หลากหลายและมีความพร้อมมากกว่าจังหวัด Tierra del Fuego ในทุกด้านซึ่งจังหวัดMendoza อาจจะได้รับอิทธิพลจากที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับประเทศชิลีซึ่งมีความเป็นสากลและเปิดเสรีมากกว่าอีกทั้งนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลที่จะให้ชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนในจังหวัด Tierra de Fuego นั้นมิได้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแต่แอบแฝงวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างงานให้กับชาวอาร์เจนตินาที่อพยพเข้าไปอยู่ที่จังหวัดดังกล่าวเพื่อปกป้องไม่ให้สูญเสียดินแดนแก่ประเทศชิลีมากกว่าดังนั้นการบุกเปิดตลาดในจังหวัด Tierra del Fuego จึงจำเป็นต้องอาศัยเครือค่ายและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับฝ่ายนโยบายและการเมืองรวมทั้งรัฐบาลของจังหวัด Tierra del Fuego และรัฐบาลกลางเพื่อช่วยส่งเสริมนักธุรกิจไทยที่สนใจจะลงทุนในจังหวัด Tierra del Fuego ต่อไป
 โครงการ Road Show

เมือง Bahía Blanca จังหวัด Buenos Aires
จังหวัด Neuquén
จังหวัด Córdoba article
จังหวัด Mendoza articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.