ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


จังหวัด Mendoza article

1)   ผลการดำเนินโครงการโดยสรุป การดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจังหวัด Mendoza ระหว่างวันที่20-23 ก.ค. 2553 ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯได้พบปะกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด Mendoza จำนวนทั้งสิ้น 9 แห่งได้แก่

                            - รัฐบาลจังหวัด Mendoza
                            - รัฐบาลเมือง Mendoza
                            - ProMendoza Foundation (หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของจังหวัด Mendoza)
                            - Mendoza Invest (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนของจังหวัด Mendoza)
                            - Chamber of Foreign Trade of Cuyo (สภาหอการค้า ตปท.)
                            - Secretariat of Tourism (สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด Mendoza)
                            - Chamber of Tourism (สมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด Mendoza)
                            - บริษัท IMPSA (ผลิตอุปกรณ์พลังงานน้ำและพลังงานลมขนาดใหญ่)
                            - การเยี่ยมชม Free Trade Zone ของจังหวัด Mendoza
1.1 การพบปะกับนาย Celso A. Jaque ผู้ว่าการจังหวัด Mendoza
เอกอัครราชทูตฯได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจังหวัด Mendoza เนื่องจากเคยร่วมเดินทางไปเยือนจังหวัด Mendoza กับคณะทูตานุทูตแล้วหลายครั้งเพื่อร่วมงาน Vendimia (Wine Festival) จึงได้ตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถขยายความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนกับจังหวัด Mendoza
- ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอที่จะจัดทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้องเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพที่จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัด Mendoza เนื่องจากมีภูมิประเทศและบรรยากาศที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ซึ่งผู้ว่าการจังหวัดฯ เห็นด้วยในหลักการแต่แนะนำให้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยถึงจะมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- ในโอกาสนี้ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ได้เชิญชวนให้ผู้ว่าการจังหวัดฯ จัดนำคณะผู้แทนการค้า (Trade Mission) ไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยทั้งหมดให้แก่คณะ
1.2 การพบปะกับนาย Victor Fayad นายกเทศมนตรีเมือง Mendoza
- นายกเทศมนตรีแสดงความสนใจการจัดทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศไทยซึ่งปัจจุบันจังหวัดMendozaมีความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับเพียงสามประเทศได้แก่1) สหรัฐอเมริกา (เมือง Nashville) 2) เม็กซิโก (เมือง Monterrey) และ3) อิสราเอล (เมือง Ramat Gan) นอกเหนือจากเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันความตกลงดังกล่าวควรสะท้อนถึงความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรม (cultural similarity) ดังนั้นนายกเทศมนตรีจึงเสนอให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันโดยเฉพาะเมือง Mendoza เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจำนวนมาก
- เอกอัครราชทูตฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายกเทศมนตรี เนื่องจากประชาชนทั่วไปของทั้งสองประเทศยังมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกันและกันที่จำกัดซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามดำเนินโครงการต่างๆและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวอาร์เจนตินาได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นมาโดยตลอด สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานั้นประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งที่จะสามารถร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของ Mendoza โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยหอการค้ามีศูนย์ SEA-LAC Trade Center ซึ่งกำลังพัฒนาโครงการและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักวิจัยและ internship กับประเทศในแถบลาตินอเมริกา
1.3 การพบปะกับนาย Adolfo Trípodi ประธานผู้บริหารของ ProMendoza Foundation และนาย Javier Roberto Espina รองปลัดกระทรวงส่งเสริมด้านการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัด Mendoza
-  จากการบรรยายของ ProMendoza ทราบว่าจังหวัด Mendozaตั้งอยู่ในบริเวณที่จะเชื่อมต่อสองฝั่งมหาสมุทรคือมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก (Bio-Oceanic Corridor) ซึ่งเป็นแนวพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในหลากหลายด้านระหว่างประเทศสมาชิก Mercosur กับประเทศชิลีตั้งอยู่ห่างจากกรุง บัวโนสไอเรสประมาณ 1,085 ก.ม. และห่างจากกรุงซันติอาโกประมาณ 380 ก.ม. และห่างจากท่าเรือ Valparaíso ของชิลีประมาณ 450 ก.ม. ซึ่งเป็นช่องทางเชื่อมต่อไปสู่ประเทศในแถบเอเชียมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด Mendoza และประเทศชิลีโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 – 1,500 คันต่อวัน ทั้งนี้ ProMendoza เห็นว่าการทำธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์มิใช่ปัญหาและอุปสรรคสำคัญอีกแล้ว เนื่องจากสามารถจะลดต้นทุนได้มากขึ้นเป็นลำดับ
- ปัจจุบันจังหวัด Mendoza มีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน (Túnel de Baja Altura) เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศชิลีโดยมีความยาวประมาณ 52 ก.ม. ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำ feasibility study โดยบริษัท Mitsubishi ของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาและคาดว่าจะสามารถเปิดซองประมูล (international bidding) ได้ประมาณเดือนเม.ย. 2554 ในระยะแรกอุโมงค์ดังกล่าวจะรองรับเฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้นซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นอย่างมากตลอดจนสามารถขนส่งสินค้าในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกได้อันจะส่งผลให้การขนส่งสินค้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 50 ล้านตันต่อปี
- ถึงแม้จะประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ. 2009 การส่งออกของจังหวัด Mendoza มีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1 มีมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีมูลค่าการส่งออกไปประเทศไทยประมาณ1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีการส่งออกลูกท้อ (peach) จำนวนมากซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ 70 ของสินค้าที่ส่งออกไปประเทศไทยทั้งหมดตามด้วย Submergible Electronic Pump และไวน์
- รองปลัดกระทรวงส่งเสริมการผลิตฯเห็นว่าการลงทุนภายในจังหวัด Mendoza มีข้อได้เปรียบกว่าประเทศชิลีถึงแม้ประเทศอาร์เจนตินาจะมี External Fees ที่สูงกว่าประเทศชิลี (โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 35) แต่กลับมีInternal Fees ที่ต่ำสาขาอุตสาหกรรมที่นักธุรกิจไทยสามารถจะร่วมลงทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นคือการผลิตผลไม้กระป๋องการทำเหมืองแร่และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
1.4 การพบปะกับนาย Alfredo Romano รองประธานสมาคมส่งเสริมการลงทุน Mendoza Invest และคณะนักธุรกิจท้องถิ่น
รองประธานผู้บริหารฯชี้แจงว่าสมาชิกของ Mendoza Invest ประกอบดัวยนักธุรกิจจากหลากหลายสาขาซึ่งนักธุรกิจเหล่านี้มีความสนใจจะร่วมลงทุนกับนักธุรกิจต่างประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆภายใน Mendoza อาทิการผลิต Computer Software ซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มนักธุรกิจพร้อมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจังหวัดที่ต้องการพัฒนาให้ Mendoza เป็น IT Pole ของอาร์เจนตินาตลอดจนการผลิตกระจกหรืออุปกรณ์สำหรับการแช่แข็งซึ่งยังขาดแคลนในจังหวัด Mendoza อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่นักธุรกิจท้องถิ่นต้องการได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจต่างชาติ
- เจ้าของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (office furniture) แสดงความสนใจที่จะร่วมลงทุนกับนักธุรกิจไทยเนื่องจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของอาร์เจนตินามีข้อได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบและมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลในขณะที่ประเทศไทยมีเงินทุนและความเชี่ยวชาญในการออกแบบปัจจุบันร้อยละ 50 ของเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในอาร์เจนตินามีเพียงร้อยละ 30 ที่ผลิตเพื่อการส่งออก
- ในโอกาสนี้ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ได้เชิญชวนให้คณะนักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยทั้งหมดให้แก่คณะ
1.5 การพบปะกับนาย Armando Mansur รองประธานสภาหอการค้าของจังหวัด Mendoza
- รองประธานฯกล่าวว่าจังหวัด Mendoza มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์อาหารและเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco-Tourism) ที่สำคัญของประเทศมีการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Products) ไปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจำนวนมากล่าสุดรัฐบาลสหรัฐฯได้ประกาศให้จังหวัด Mendoza เป็นบริเวณปลอดแมลงวันผลไม้ (Free Fruit Fly Zone) มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่มีการใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกเพียงร้อยละ 5 ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายการพัฒนาจังหวัด Mendoza ให้สามารถเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่สำคัญเป็นอันดับ 4 ของประเทศรองจากจังหวัดบัวโนสไอเรสจังหวัด Santa Fe และจังหวัด Cordoba นั้นสะท้อนถึงศักยภาพและความเพียรพยามของนักธุรกิจท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปของจังหวัด Mendoza
- ปัจจุบันจังหวัด Mendoza มีความประสงค์จะส่งออกไวน์และน้ำมันมะกอก (olive oil) ไปประเทศไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งเอกอัครราชทูตฯเห็นว่าถึงแม้ภาษีนำเข้าไวน์ของประเทศไทยยังมีสัดส่วนที่สูงแต่ไวน์ชั้นนำของ Mendozaซึ่งผลิตจากองุ่นพันธ์ Malbec ที่มีคุณภาพดีไม่แพ้ยุโรปมีโอกาสที่จะส่งออกไปประเทศไทยได้อีกมากอีกทั้งคนไทยที่ชอบดื่มไวน์ส่วนใหญ่มิได้คำนึงถึงเรื่องราคาแต่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพมากกว่าสำหรับน้ำมันมะกอกได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งน้ำมันมะกอกของอาร์เจนตินามีคุณภาพดีไม่แพ้ยุโรปและมีราคาที่ถูกกว่า
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์แนะนำว่าผู้ส่งออกไวน์ควรเดินทางไปเข้าร่วมงาน Thai-Flex Fair ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นช่องทางในการแนะนำไวน์อาร์เจนตินาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนำเข้าสามารถเจรจาและติดต่อกับผู้ส่งออกได้โดยตรงปัจจุบันบริษัท Bodegas Trivento ของ Mendoza (การลงทุนโดยบริษัทจากชิลีร้อยละ 100) เป็นผู้ส่งออกไวน์อาร์เจนตินาไปจำหน่ายที่ประเทศไทยมากที่สุดโดยมีบริษัท Wine Connection เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่
1.6 การพบปะกับนาง Magdalena Beltrán, Institutional Coordinator ของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด Mendoza
นาง Beltrán กล่าวว่าจังหวัด Mendoza มีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติจำนวน14 แห่งและมีแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านจำนวน5 สายตลอดจนอยู่ติดกับเทือกเขา Andes จึงมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco-Tourism) นอกจากนี้มีโรงแรมระดับห้าดาวอยู่ 5 แห่งและกำลังก่อสร้างโรงแรมระดับหกดาวอีก1 แห่งในขณะเดียวกันนาง Beltrán ทราบว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันซึ่งน่าจะมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะในการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน
- ปัจจุบันจังหวัด Mendoza เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทางด้านการท่องเที่ยวอย่างเสรีแต่การลงทุนดังกล่าวจะต้องช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอดีตประเทศมาเลเซียได้เข้ามาลงทุนก่อสร้าง ski resort ชื่อว่า Las Leñas ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
- เอกอัครราชทูตฯชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากการที่เคยเดินทางเยือนจังหวัด Mendoza แล้วหลายครั้งจึงตระหนังดีถึงศักยภาพและโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถขยายความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัด Mendoza อีกทั้งจังหวัด Mendoza เป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดในอาร์เจนตินาที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง 4 ฤดูของปีซึ่งจังหวัดอื่นๆจะมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพียงแห่งหรือสองแห่งและเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น
1.7 การพบปะกับนาย Daniel L. Ariosto ประธานสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด Mendoza และคณะนักธุรกิจ
- เอกอัครราชทูตฯชี้แจงว่าจังหวัด Mendoza มีศักยภาพและโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถขยายความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวด้วยจากการพบปะกับผู้ว่าการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมือง Mendoza ต่างแสดงความสนใจที่จะจัดทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีภูมิประเทศและบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับจังหวัด Mendoza ในขณะเดียวกันนักธุรกิจไทยได้เริ่มสนใจไปลงทุนในธุรกิจการโรงแรมหลายแห่งในต่างประเทศซึ่งนักธุรกิจไทยมีศักยภาพที่จะลงทุนที่จังหวัด Mendoza เช่นกันเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาร์เจนตินาอีกทั้งสามารถเดินทางต่อไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกเช่นชิลีเปรูและบราซิล
คณะนักธุรกิจฯชี้แจงว่าประชาชนทั่วไปสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแต่มีอุปสรรคที่บัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาสูงหากนักธุรกิจท่องเที่ยวไทยสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆเพื่อทดแทนกับค่าเดินทางที่แพงก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นโดยฝ่าย Mendoza ยินดีที่จะมี reciprocal promotion ให้แก่นักท่องเที่ยวไทยนอกจากนี้ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนและน่าดึงดูดหากสถานเอกอัครราชทูตฯ  มีโอกาสได้จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่จังหวัด Mendoza ด้วยก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักประเทศไทยอย่างแพร่หลายมากขึ้นและอาจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นตามไปด้วย
- เอกอัครราชทูตฯชี้แจงว่าโครงการแลกเปลี่ยน Tour Operators ระหว่างประเทศไทยและจังหวัด Mendoza เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันโดย Tour Operators เป็นผู้ออกค่าเดินทางเองแต่ค่าใช้จ่ายภายในประเทศรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯจะเสนอโครงการนี้ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าวซึ่งจะเปิดโอกาสให้ Tour Operators ของทั้งสองฝ่ายเจรจาและติดต่อกันได้โดยตรงอีกทั้งเปิดโอกาสให้ Tour Operators ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแต่ละฝ่ายซึ่งจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น
1.8 การพบปะกับนาย Ricardo Dell’Agnola ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดของบริษัท IMPSA
-  ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดฯแจ้งว่าบริษัท IMPSA ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปีโดยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเทคโนโลยีสำหรับพลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานนิวเคลียร์และเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด Mendoza เคยได้ร่วมโครงการสร้างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ที่ประเทศไทยปัจจุบันมีโรงงานผลิตอยู่ในบราซิลเวเนซุเอลาและมาเลเซียและมีสำนักงานขายตั้งอยู่ทั่วโลกซึ่งบริษัทกำลังจะเปิดสำนักงานใหม่ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยล่าสุดรัฐบาลเวียดนามได้เซ็นสัญญากับบริษัท IMPSA ในการก่อสร้าง Wind Farm ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จากการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท IMPSA ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯได้ตระหนักถึงศักยภาพและมาตรฐานระดับโลกของบริษัทโดยบริษัทฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยเป็นของตนเองซึ่งบริษัทฯ ก็พร้อมจะถ่ายโอนเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้าหากเห็นเหมาะสมอย่างไรก็ดีในชั้นนี้จากการสำรวจของผู้เชี่ยวชาญทราบว่าพลังงานลมยังเป็นเรื่องที่ทำได้ลำบากในประเทศไทย เนื่องจากที่ตั้งของภูมิประเทศและกระแสลมทั้งนี้ฝ่ายไทยยินดีจะแจ้งให้บริษัท IMPSA ทราบหากมีโครงการอื่นๆ ที่ต้องการได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทฯ ต่อไป
1.9 การเยี่ยมชม Free Trade Zone ของจังหวัด Mendoza
- จากการเดินทางไปเยี่ยมชม Free Trade Zone พบว่าปัจจุบันยังไม่มีบริษัทใดที่ลงทุนใน Free Trade Zone อย่างจริงจังมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ก่อสร้างโกดังไว้เพื่อเก็บสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นถังไวน์และจุก cork ขวดไวน์จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ๆดูแลทราบว่ารัฐบาลมิได้ลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารนูปโภคจึงไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนได้นอกจากนี้ที่ตั้งของ Free Trade Zone อยู่ห่างไกลจากชุมชนและร้านค้าส่งผลให้ยากลำบากต่อการจัดจ้างพนักงาน
 
2)   ปัญหาและอุปสรรค - นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการส่งเงินกำไรที่ได้รับจากการลงทุนกลับประเทศไทยโดยที่ประเทศอาร์เจนตินาเคยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในช่วงปี 2544 ส่งผลให้อาร์เจนตินาขาดความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐบาลได้เจรจาชำระหนี้ต่างประเทศไปกว่าร้อยละ 90 และสภาวะเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาโดยรวมมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นภายในปี 2553
- ภาวะเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2554 ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อการวางแผนการลงทุนโดยรวมนักลงทุนจะไม่สามารถวางแผนการผลิตและลงทุนได้เพราะไม่มีความมั่นใจในราคาวัตถุดิบที่ต้องซื้อรวมถึงการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมเพื่อคงไว้ซึ่งกำไรอีกทั้งกลุ่มแรงงานมีการประท้วงเพื่อเรียกร้องขอเพิ่มเงินรายได้อย่างต่อเนื่อง (หลายบริษัทจึงต้องวางแผนงาน/โครงการเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อคงความแน้นอนในการคำนวณต้นทุน)
 
3)  ข้อเสนอแนะ - จังหวัด Mendoza มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ภายในอาร์เจนตินารวมถึงกรุงบัวโนสไอเรสโดยประชาชนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จำนวนมากมีการทำงานกันอย่างเป็นระบบและมืออาชีพ รัฐบาลของจังหวัดมีนโยบายที่เปิดกว้างสำหรับการค้าและการลงทุน ภายในตัวเมือง Mendoza มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารนูปโภคที่ดี  ซึ่งมีศักยภาพหากนักธุรกิจไทยจะพิจารณาอย่างจริงจังที่จะลงทุนในจังหวัดดังกล่าวเพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่อในประเทศสมาชิก Mercosur และประเทศชิลี
- ในขณะที่รัฐบาลอาร์เจนตินายังยึดมั่นในการดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้า (import substitution) อย่างชัดเจนและมีมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้มาตรการอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barriers -NTBs) เพื่อกีดกันคู่แข่งจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้นกลุ่มนักธุรกิจไทยควรพิจารณาและหันมาสนใจที่จะลงทุนในอาร์เจนตินามากกว่าการส่งสินค้ามาขายซึ่งจังหวัด Mendoza  มีศักยภาพสูงที่จะเป็น investment destination สำหรับนักลงทุนไทย ซึ่งอาจเป็นการร่วมลงทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นเพื่ออาศัยข้อได้เปรียบของภาษาและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศอาร์เจนตินาของนักธุรกิจท้องถิ่น
 โครงการ Road Show

เมือง Bahía Blanca จังหวัด Buenos Aires
จังหวัด Neuquén
จังหวัด Córdoba article
จังหวัด Tierra del Fuego articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.